İzmir Büyükşehir'den Bornova ve Buca'da Satılık Arsa

İzmir Büyükşehir'den Bornova ve Buca'da Satılık Arsa

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bornova ve Buca'da yer alan konut ve ticaret alanı imarlı 2 arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların toplam satış bedeli 6 milyon 833 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 11 Mayıs'ta gerçekleşecek.

A+A-

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bornova Evka-3 ve Buca Tınaztepe'de yer alan konut ve ticaret alanı imarlı 2 arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların toplam satış bedeli 6 milyon 833 bin TL olarak belirlendi. İhale ''açık teklif (artırma) usulü'' ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda  11/05/2023 Perşembe günü yapılacak.  

 

buyuksehir.jpg

 

​​​​​​​

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ilanda belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 incı maddesine göre  ''açık teklif (artırma) usulü'' ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda  11/05/2023 Perşembe günü yapılacaktır.   
2- İhaleye katılabilmek için;
A) Gerçek Kişiler İçin:
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her  çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
ı) İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve  davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
j) İlgili bankadan alınmış gerçek kişi adına vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.
B) Tüzel Kişiler için:
a)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi alındı makbuzu (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
c) Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışİşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.                                                                                                             e) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi.
f) Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
g) İstekliler adına vekaleten ihaleye giriliyor ise; o istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekir.
h) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.
ı) Kamu ihalelerinde yasaklanmadığına dair belge.
j) İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve  davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
k) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi  kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
l) İlgili bankadan alınmış tüzel kişilik adına vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.
3-İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. İhale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.
4-İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin ihale tarihinden bir gün önce son evrak verme tarihi  10/05/2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
5-İhaleye katılacak olanların Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00' de Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 32 72  -  293 18 41                                                                                         İLAN OLUNUR.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.