1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Selçuk Belediyesi'nden 10 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa
Selçuk Belediyesi'nden 10 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa

Selçuk Belediyesi'nden 10 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı kendi mülkiyetinde olan 2 adet arsayı 10 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale 30 kasım tarihinde gerçekleşecek.

A+A-

İzmir Selçuk Belediye Başkanlığı kendi mülkiyetinde olan 2 adet arsayı 10 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale 30 kasım tarihinde gerçekleşecek.

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1-Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, Selçuk (Cumhuriyet) mahallesi, 3044 ada 5 parsel ile 3046 ada 5 parsel nolu “Arsa” vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince ‘Kapalı Teklif Usulüyle’ satış ihalesi yapılacaktır.

selcuk-belediyesi-satilik-arsa.png

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT İLE İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

Madde 2-İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 30/11/2021 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak taşınmazların; mahalle, ada ve parsel bilgileri, muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir. Taşınmazların üzerlerindeki bütün takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. İmar Durumu ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden incelenebilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Madde 3-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: A) Gerçek kişiler için: a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu, b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge, ç) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,

d) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi beyanı,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) 2.000,00 TL (İkibin. TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

g) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan.(Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

h) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin FETÖ, PDY ve silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

B) Tüzel Kişiler için

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu,

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

ç) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,

d) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

e) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

f) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzları,

g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

ğ) Oda kaydı belgesi,

h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir.

i) 2.000,00 TL (İkibin. TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

j) Tüzel kişinin vergi numarası k) Tüzel kişiliğin veya ihaleye katılacak temsilcilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

l) Tüzel kişiliğin ve ihaleye katılacak temsilcilerin FETÖ, PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

Teklifler, ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Selçuk Belediye Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir.

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.