Seferihisar Belediyesi Konut ve Turizm İmarlı 5 Arsayı Satışa Çıkardı

Seferihisar Belediyesi Konut ve Turizm İmarlı 5 Arsayı Satışa Çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seferihisar'da konut ve termal turizm imarlı 5 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa çıkarılan arsaların toplam satış bedeli 13 milyon 460 bin TL olarak belirlendi. İhale 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

A+A-


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seferihisar'da konut ve termal turizm imarlı 5 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa çıkarılan arsaların toplam satış bedeli 13 milyon 460 bin TL olarak belirlendi. İhale 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Madde1. Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar  2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
Madde 2. İhale Bilgileri;

seferihisar-belediyesi-satilik-arsa.png

Madde 3.İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığı’ nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye girecekler için şartname alınması zorunludur. ( Her taşınmaz ihalesi için ayrı şartname alınacaktır.)
Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok.No.14 Seferihisar/ İZMİR’ dir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. “Son teklifler ihalede hazır bulunan isteklilerden’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
 2. T. C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. )
 3.  Muhammen bedelin %3’  ü oranında, teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge,
 4. Şartname alındı makbuzu,
 5. Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
 6. Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
 7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 9. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ibrazı zorunludur.
 11. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı ( Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacaktır). 

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 17.05.2023 Çarşamba Günü Saat 10:00’ a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.     
                             

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.