1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Sakarya'da 34 Milyon TL'lik İnşaat Karşılığı Arsa İhalesi
Sakarya'da 34 Milyon TL'lik İnşaat Karşılığı Arsa İhalesi

Sakarya'da 34 Milyon TL'lik İnşaat Karşılığı Arsa İhalesi

Sakarya Milli Emlak Müdürlüğü Afifiye, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde yapılacak 3 okul için 34 milyon 118 bin liralık arsa verecek. 3 Okulun toplam muhammen bedeli 34 milyon 99 bin TL olarak açıklandı.

A+A-

Sakarya Milli Emlak Müdürlüğü Afifiye, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde yapılacak 3 okul için 34 milyon 118 bin liralık arsa verecek. 3 Okulun toplam muhammen bedeli 34 milyon 99 bin TL olarak açıklandı. 

sakarya-arsa-karsiligi-insaat-ihalesi.png

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 03/07/2019 tarihinde saat 14.00 de Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo-1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 12.560.720,00 TL maliyetli MEB.2014.24.İO(R) Tip Proje Numaralı 24 derslikli ilkokul Binası, 11.423.100,00 TL maliyetli ÖZEL Projeli toplam 16 derslikli AL binası ile 10.116.000,00 TL maliyetli ÖZEL Projeli toplam 20 derslikli İO binasına karşılık Tablo-2 de belirtilen toplam 34.118.000,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek; Yapılacak okulların toplam inşaat bedeli 34.099.820,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 34.118.000,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 18.180,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren Tablo 1 de belirtilen 1. sıradaki taşınmaz için 600 (altıyüz) gün, 2. sıradaki taşınmaz için 480 (Dörtyüzseksen)gün, 3. sıradaki taşınmaz için 480 (dörtyüzseksen) gündür.

6 - Geçici teminat bedeli 5.117.700,00 TL'dir.

7 - İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500,00 TL (Beşyüz TL)'dir.

8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 10 - İnşaatın yapılacağı taşınmazlar üzerinde bulunan ve yıkılması gereken binaların Çevre Şehircilik Müdürlüğünce tespit edilecek enkaz bedelinin yıkım maliyetinden fazla çıkması halinde fark bedel ayrıca Hazineye ödenecektir.

30/5/2019 PERŞEMBE AHMET ARTIRMA 4855 Disket 3 İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu ise ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 5.117.700,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 1.500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. * İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* - İhale ilanı; www.sakarya.csb.gov.tr , Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Tel: 0 (264) 251 35 88 4

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.