1. HABERLER

  2. İHALE

  3. İzmir Büyükşehir'den Satılık 36 Arsa
İzmir Büyükşehir'den Satılık 36 Arsa

İzmir Büyükşehir'den Satılık 36 Arsa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'da bulunan küçük ölçekli 36 arsayı ihaleyle satışa çıkardı.

A+A-

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ilçesinde mülkiyeti kendisinde olan 36 parseli satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların fiyatları 143 bin TL ile 403 bin TL arasında değişiyor. Arsaların satış ihalesi 20 Aralık çarşamba günü gerçekleşecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 7526 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu B-3 olan (114 m²) işgalli arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 307.800,00TL- (ÜçYüzYediBinSekizYüz Lira) Geçici Teminatı: 9.234,00TL (DokuzBinİkiYüzOtuzDört Lira)
2-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50002 ada 9 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (271 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma)usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 249.320,00TL(İkiYüzKırkDokuzBinÜçYüzYirmi Lira) Geçici Teminatı:7.479,60TL (YediBinDörtYüzYetmişDokuz Lira Altmış Kuruş)
3-)Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50003 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (400 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 398.000,00TL (ÜçYüzDoksanSekizBin Lira) Geçici Teminatı: 11.940,00TL (OnBirBinDokuzYüzKırk Lira)
4-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50005 ada 23 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (396 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 403.920,00TL (DörtYüzÜçBinDokuzYüzYirmi Lira) Geçici Teminatı: 12.117,60TL (OnİkiBinYüzOnYedi Lira Altmış Kuruş)
5-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50006 ada 14 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (371 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 367.290,00TL (ÜçYüzAltmışYediBinİkiYüzDoksan Lira) Geçici Teminatı: 11.018,70TL (OnBirBinOnSekiz Lira Yetmiş Kuruş)
6-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50008 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (376 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 353.440,00TL (ÜçYüzElliÜçBinDörtYüzKırk Lira) Geçici Teminatı: 10.603,20TL (OnBinAltıYüzÜç Lira Yirmi Kuruş)
7-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50009 ada 18 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (315 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 274.050,00TL (İkiYüzYetmişDörtBinElli Lira) Geçici Teminatı: 8.221,50TL (SekizBinİkiYüzYirmiBir Lira Elli Kuruş)
8-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50011 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (419 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 435.760,00TL (DörtYüzOtuzBeşBinYediYüzAltmış Lira) Geçici Teminatı: 13.072,80TL (OnÜçBinYetmişİki Lira Seksen Kuruş)
9-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50011 ada 11 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (398 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 401.980,00TL (DörtYüzBirBinDokuzYüzSeksen Lira) Geçici Teminatı: 12.059,40TL (OnİkiBinElliDokuz Lira Kırk Kuruş)
10-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50017 ada 25 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (243 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 208.980,00TL (İkiYüzSekizBinDokuzYüzSeksenLira) Geçici Teminatı: 6.269,40TL (AltıBinİkiYüzAltmışDokuzLiraKırkKuruş)
11-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50017 ada 32 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (244 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 224.480,00TL (İkiYüzYirmiDörtBinDörtYüzSeksen Lira) Geçici Teminatı: 6.734,40TL (AltıBinYediYüzOtuzDört LiraKırkKuruş)
12-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50017 ada 34 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (166 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 143.590,00TL (YüzKırkÜçBinBeşYüzDoksan Lira) Geçici Teminatı: 4.307,70TL (DörtBinÜçYüzYedi Lira Yetmiş Kuruş)
13-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50017 ada 37 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (167 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 145.290,00TL (YüzKırkBeşBinİkiYüzDoksan Lira) Geçici Teminatı: 4.358,70TL (DörtBinÜçYüzElliSekiz Lira Yetmiş Kuruş)
14-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50017 ada 38 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (352 m²) arsanın satış işinin açık teklif(arttırma)usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 332.640,00TL(ÜçYüzOtuzİkiBinAltıYüzKırkLira)GeçiciTeminatı:9.979,20TL (DokuzBinDokuzYüzYetmişDokuzLiraYirmiKuruş)
15-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50020 ada 8 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (187 m²)arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 292.655,00-TL(İkiYüzDoksanİkiBinAltıYüzElliBeşLira)Geçici Teminatı: 8.779,65-TL (SekizbinYediyüzYetmiş DokuzLiraAltmış Beş Kuruş)
16-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50020 ada 11 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (248 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 297.600,00-TL (İkiyüzDoksanYedibinAltıyüzLira) Geçici Teminatı: 8.928,00-TL (SekizBinDokuzYüzYirmiSekiz Lira)
17-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50021 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (173 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 264.690,00-TL (İkiyüzAltmışDörtbinAltıyüzDoksanLira) Geçici Teminatı: 7.940,70-TL (YedibinDokuzyüzKırkLiraYetmişKuruş)
18-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50021 ada 6 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (170 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 255.000,00-TL (İkiyüzElliBeşbinLira) Geçici Teminatı: 7.650,00-TL (YediBinAltıYüzElliLira)
19-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50021 ada 18 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (159 m²)arsanın satış işinin açık teklif (arttırma)usulü ihalesi.Muhammen Bedel:228.960,00-TL(İkiYüzYirmiSekizBinDokuzYüzAltmışLira) Geçici Teminatı: 6.868,80-TL (AltıbinSekizyüzAltmışSekizLiraSeksen Kuruş)
20-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (193 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 299.150,00-TL(İkiyüzDoksanDokuzbinYüzElliLira) Geçici Teminatı: 8.974,50-TL (SekizbinDokuzyüzYetmişDörtLiraElliKuruş)
21-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (185 m²) işgalli arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 288.600,00-TL (İkiYüzSeksenSekizBinAltıYüz Lira) Geçici Teminatı: 8.658,00-TL (SekizBinAltıYüzElliSekiz Lira)
22-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 9 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (195 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 308.100,00-TL (ÜçYüzSekizBinYüz Lira) Geçici Teminatı: 9.243,00-TL (DokuzBinİkiYüzKırkÜç Lira)
23-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 11 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (268 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 321.600,00-TL (ÜçYüzYirmiBirBinAltıYüz Lira) Geçici Teminatı: 9.648,00-TL (DokuzBinAltıYüzKırkSekiz Lira)
24-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 12 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (268 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 321.600,00-TL (ÜçYüzYirmiBirBinAltıYüz Lira) Geçici Teminatı: 9.648,00-TL (DokuzBinAltıYüzKırkSekiz Lira)
25-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 28 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (208 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 321.360,00TL (ÜçYüzYirmiBirBinÜçYüzAltmış Lira) Geçici Teminatı: 9.640,80-TL (DokuzBinAltıYüzKırk Lira Seksen Kuruş)
26-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50023 ada 13 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (189 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 296.730,00TL (İkiYüzDoksanAltıBinYediYüzOtuz Lira) Geçici Teminatı:8.901,90-TL (SekizBinDokuzYüzBir Lira Doksan Kuruş)
27-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50023 ada 23 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (257 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 308.400,00TL (ÜçYüzSekizBinDörtYüz Lira) Geçici Teminatı:9.252,00-TL (DokuzBinİkiYüzElliİki Lira)
28-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50023 ada 25 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (186 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 279.000,00TL (İkiYüzYetmişDokuzBin Lira) Geçici Teminatı:8.370,00-TL (SekizBinÜçYüzYetmiş Lira)
29-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50023 ada 29 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (331 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 347.550,00TL (ÜçYüzKırkYediBinBeşYüzElli Lira) Geçici Teminatı:10.426,50-TL (OnBinDörtYüzYirmiAltı Lira Elli Kuruş)
30-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50024 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (155 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 211.575,00TL (İkiYüzOnBirBinBeşYüzYetmişBeşLira) Geçici Teminatı:6.347,25-TL (AltıBinÜçYüzKırkYediLiraYirmiBeşKuruş)
31-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50024 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (154 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 240.240,00TL (İkiYüzKırkBinİkiYüzKırk Lira) Geçici Teminatı:7.207,20-TL (YediBinİkiYüzYedi Lira Yirmi Kuruş)
32-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50024 ada 19 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (316 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 297.040,00TL (İkiYüzDoksanYediBinKırk Lira) Geçici Teminatı:8.911,20-TL (SekizBinDokuzYüzOnBir Lira Yirmi Kuruş)
33-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50025 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (152 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 213.560,00TL (İkiYüzOnÜçBinBeşYüzAltmış Lira) Geçici Teminatı:6.406,80-TL (AltıBinDörtYüzAltı Lira Seksen Kuruş)
34-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50025 ada 17 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (255 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 280.500,00TL (İkiYüzSeksenBinBeşYüz Lira) Geçici Teminatı:8.415,00-TL (SekizBinDörtYüzOnBeş Lira)
35-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50025 ada 18 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (261 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 294.930,00TL (İkiYüzDoksanDörtBinDokuzYüzOtuz Lira) Geçici Teminatı:8.847,90-TL (SekizBinSekizYüzKırkYedi Lira Doksan Kuruş)
36-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50025 ada 37 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu BL-2 olan (187 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 287.980,00TL (İkiYüzSeksenYediBinDokuzYüzSeksen Lira) Geçici Teminatı:8.639,40-TL (SekizBinAltıYüzOtuzDokuz Lira Kırk Kuruş)

- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.
- İhalesi 21/12/2017 Perşembe günü Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3.kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İZMİR) yapılacaktır.
-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 5.kat 508 no.lu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 300,00-TL (Üç Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında temin edinilebilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen satışı yapılacak arsaların muhammen bedellerine K.D.V % 18 (Katma Değer Vergisi) ilave edilecektir.
- İhaleye iştirak edeceklerin Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi'nin 4. maddesinde yazılı belgelerle birlikte 20/12/2017 ( Çarşamba günü ) saat 16:00'ya kadar Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları zorunludur.
- İhaleye katılacakların ihale günü en geç Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekir.
- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
- İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.