1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İnciraltı'nda 3.7 Milyon TL'ye Satılık Arsa
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İnciraltı'nda 3.7 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İnciraltı'nda 3.7 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Dokuz Eylül Üniversitesi, Balçova İnciraltı'nda yer alan 3.140 metrekarelik arsayı 3 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale ,kapalı teklif usulüyle 25 mayısta gerçekleşecek.

A+A-

Dokuz Eylül Üniversitesi, Balçova'nın İnciraltı mahallesinde yer alan 3.140 metrekarelik arsasını ikinci kez satışa çıkardı. Ocak ayında arsayı 3 milyon 200 bin TL'ye satışa çıkaran DEÜ bu kez fiyata 500 bin TL zam yaptı. Arsa 3 milyon 700 bin liraya satışa çıktı. 

İMAR GELİYOR

DEÜ'nün satışa çıkardığı taşınmaz imar planında tarla olarak görünüyor. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnciraltı için imar planı çalışmasında sona yaklaştı. İnciraltı imar planlarının bu yıl içerisinde askıya çıkması bekleniyor. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ SATIŞI

1- Üniversitemize ait olup İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce 25.05.2021 Salı günü Saat 11:00’de  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda  yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.     
4- Satılacak olan taşınmazın KDV hariç muhammen bedeli 3.700.000,00 TL ve geçici teminat tutarı 370.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
5- İhale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.
6- Posta ile yapılan başvurularda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir, zorunlu mali mesuliyet sigortası ile tüm masraflar istekliye aittir.

8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici Teminatı yatırmaları gerekmektedir.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası İzmir Girişimci Şubesi nezdinde bulunan TR310001002616377117295257 IBAN numaralı hesabına yatırılan dekontun bir nüshası
  2. Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır  (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.)
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)


9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A)        İstekli Gerçek Kişi İse;
1.         Nüfus Cüzdanı veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
2.         İkametgah Belgesi
3.         İmza Beyannamesi (Noter Onaylı)
4.         İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,
5.         İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6.         Geçici teminat ve Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeler

B)         İstekli Tüzel Kişilik İse;
1.         Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
2-          Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3-         Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.         Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
5.         Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
6.         İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
7.         Geçici teminat ve Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeler
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfı ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu ihale zarfını en geç ihale günü saat 11:00’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. İstekliler 25.05.2021 tarihinde saat 11:00’e kadar Üniversitemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 35. Maddesinin a) fıkrası gereğince şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Üniversitemizin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan alıcı, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.
İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.