Buca'da 29 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Buca'da 29 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Buca İnönü mahallesinde yer alan 18.092 metrekarelik arsa İzale-i Şuyu davası kapsamında satışa çıkarıldı. 4 kat konut imarlı arsanın satış bedeli 29 milyon 59 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek.

A+A-

Buca İnönü mahallesinde yer alan 18.092 metrekarelik arsa İzale-i Şuyu davası kapsamında satışa çıkarıldı. 4 kat konut imarlı arsanın satış bedeli 29 milyon 59 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİİzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi Kozağaç Altı Sıtma Pınarı Mevkii, 142 ADA, 11 PARSEL, 18.092,00 M2, Tapuda " KULEYİ HAVİ BAĞ VE TARLA " Nitelikli olup, İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 647/55 sokak adresli, taşınmaz konumu itibariyle, en yakın ana caddeye yaklaşık 100 mt., İzban İnkılap Durağına yaklaşık 1.5 Km mesafede olup, taşınmaza yaklaşık 2 km mesafede Devlet Hastanesi, 4 Km, mesafede Alışveriş merkezi bulunmakta, bahse konu taşınmaz belediyenin tüm hizmetlerinden faydalandığı, Değerlemeye ve satışa konu taşınmaza ilişkin dava dosyası içerisinde bulunan imar durumu bilgisinde,3194 Sayıl İmar Kanununun 18. madde hükümlerine tabi olduğu, taşınmazlara ilişkin resmi kayıtlarda yer alan büyüklük bilgisinin, çeşitli nedenlerle fiili durumda ölçülen büyüklükten farklı olması durumunda fazlalık kısmı hazineye bağlar, huzurdaki davada, 142 ada, 11 parselin tapu kaydında 18.092,00 M2 yöz ölçümlü olduğu görülmekle bu miktarın 907 M2 yüz ölçümü tapu kaydında fazlalık hakkında Defterdarlık ve İskan Müdürlüğüne (HAZİNEYE AİT OLDUĞU) 30/12/1946 tarih ve 1618 numara ile bildirildiği anlaşılmaktadır. 29 Ağustos 2007 Tarihli Resmi gazetede yayınlanmış Milli Emlak Genel Tebliği XI. Satış Usulleri f tapu fazlalıklarının satışı kısmında, tapuda hazine dışındaki kişiler adına tecillli olup,"... metrekareden fazlası hazineye aittir" şerhi bulunan taşınmazdaki fazlalıklar tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satılabilecektir. Bu satışlarda başvuru süresi ve miktar sınırlaması aranmayacaktır. Taşınmazın birden fazla hissedarının bulunması durumunda hazinenin salip olduğu hisse miktarına ilişkin bu tebliğin XI-B/B.1.C bölümünde belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın hissedarlara hisseleri oranında satılacaktır. taşınmazların imar uygulamasına konu edilmesi halinde hazine fazlalığının satış bedelinin hesabında, düzenleme ortaklık payı düşülerek kıymet takdir edilecektir. Yapılan işlem taşınmaz satışı olmayıp şerhin kaldırılması işlemi olduğundan elde edilen bedelden 4706 Sayılı Kanunun 5. maddesinin 5.fıkrasına göre pay verilmeyecektir. "rayiç" iş bi bilirkişi raporunun konusu olmadığı gibi dava dosyası içerisinde " miktar fazlasına" ait kısım için her hangi bir iş ve işlem görülmemiş, dava konusu taşınmazın tapu kayıtları, büyüklükleri esas alınarak icra edilmekte, fazlaya ait kısım, hazine ve taşınmaz malikleri arasında ayrı bir süreç olup, yasal mevzuaatta yer alan kıstas ve sürelere tabi işlem uygulandığı, taşınmazın tapuda kayıtlı büyüklüğünün satışı suretiyle ortadan kalkmamaktadır, satış sonrası yeni maliklere ait tapu kayıtlarında korunacağı gibi, tevhit ve ifraz işlemlerinde dahi korunacağı, Zemin üzeri değerlerin tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak 2021 yılı Tapu yaklaşık birmi maliyetleri hakkında tebliğden faydalanılacağı, 84 m2 büyüklüklü konut yapı tek katlı betonarme sıva ve boyası tamamlanmamış, kaba inşaat halinde şebeke suyu ve elektrik bağlantısı olmayan insan sağlığı bakımından barınmaya uygun bulunmamış yapının kıymet takdirinde anılan tebliğin 3/A grubuna dahil olduğu, 32 M2 büyüklüklü betonarme Depo/sundurma, depo amaçlı kullanılan kaba sıvası yapılmış tek katlı betonarme yapının kıymet takdirinde, anılan tebliğin 2/B gurubuna dahil olduğu ve keşif günü itibariyele %70 yıpranmış durumda olduğu, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan Su kuyusu depo ve konut binaları önünde,12 adet Zeytin ağacı, 11 adet dut ağacı, 4 adet incir ağacı, 4 adet badem ağacı, 3 adet nar ağacı, 2 adet ceviz ağacı, 1 adet Armut ağacı, 1 adet Ihlamur ağacı, 1 adet çitlenbik ağacı, 300 adet asmanın mecut olduğu, taşınmazın kumlu-tınlı bünyeye sahip, orta derin profilli, tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunları bulunmadığı, taşınmazın sınırları çit ile komşu parsellerden ayrıldığı tespit edilmiştir.

İmar Durumu : 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde hükümlerine tabi olduğu, ayrık nizam 4 kat adalara ve kısmen yol ile kısmen park alanına isabet ettiği yine dosya arasında mevcut Buca Belediye Başkanlığın İmar Müdürlüğü 20/10/2022 tarihli yazı uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark cebi, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m (A-4,5/3) yapılanma koşullu konut alanı kısmende ayrık nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00 M (A-2,5/3) yapılanma koşullu konut alanı.

Kıymeti : 29.059.796,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında bir kısım hissedarların payları üzerinde "Satış vaadi" şerhi vardır. (Satış Vaadi Şerhi, Tescil işlemi yapılırken bu şerhle birlikte alıcıya devredilecektir.) Yine Tapu kaydında İzmir 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/135 esas sayılı dosyasından taşınmazların üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulmuş olup, konulan ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması yönünde taraf vekillerinin yapmış oldukları ihtiyati tedbire itirazlarının Kısmen Kabulü ile "Mahkemelerine 31/03/2022 tarihinde açılan davanın yapılan yargılaması sarısında 09/08/2022 tarihinde (30/09/2022 tarihli) verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarının "CEBRİ İCRA YOLUYLA 3. KİŞİLERE SATIŞINI ÖNLEMEK " Kısmının bir mahkeme tarafından verilmiş olan kesinleşmiş bir hükmün icrasının başka bir mahkeme tarafından verilecek ihtiyati tedbir kararı ile engellenmesi mümkün olmadığından KALDIRILMASINA ihtiyati tedbirin 3. Kişilerin devrive temlikini önlenmek üzere DEVAMINA, yönelik dosya arasında İzmir 4 AHM'nin 30/09/2022 tarihliara kararı vardır.

1. Satış Günü 08/02/2023 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü 08/03/2023 günü 15:15 - 15:25 arası

Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ EK BİNA GÜLTEKİNLER PLAZA ZEMİN KAT Z/11 MÜZAYEDE SALONU - BAYRAKLI/İZMİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ADA, 51 PARSEL, 5.224,00 M2 yüz ölçümlü "TARLA" Vasıflı olup, Mustafa Kemal Mahallesi 696/12 Sokak ile 696/20 Sokakların kesişiminden kuzey yönüne uzanan taşınmaz, konumu itibariyle en yakın ana caddeyi yaklaşık 150 mt, İzban İnkılap Durağına yaklaşık 1,5Km mesafede, taşınmaza yaklaşık 2 km mesafede Devlet hastanesi, 4 Km mesafede alışveriş merkezi bulunduğu, bahse konu taşınmaz belediyenin tüm hizmetlerinden faydalandığı, taşınmaz üzerinde havai enerji nakil hattının olduğu ve doğu- batı doğrultusunda arazinin ortasından geçtiği, taşınmaz üzerinde başka her hangi bir yapının olmadığı, arazinin imar uygulamasına tabi tutulmadığı,(DOP kesintisi yapılmadığı) imara göre ayrık nizam 4 kat izin verilen adalar oluşturabildiği, Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/10/2022 tarih 14126730 - 115. 02 .01 e- 138138 sayılı yazısında İzmir ili, Buca ilçesi, 181 ada, 51 parsel olarak tapuda kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol, kısmen yeşil alan, kısmen de ayrık nizan 4 kat ön behçe mesafesi 5,00 m, yan bahçe mesafesi 3,00 m (A-4,5/3) Yapılanma koşullu konut adası içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi hükümlerine tabi olduğu, parselin imar düzenlemesine alınmış olup, parsel üzerinde sarı boya ile gösterilen 367 m2lik saha üzerinde TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı şerhi bulunduğu, parsel Mustafa Kemal Mahallesi, 696/13 ve 696/20 sokakların birleştiği köşeye yakın bir konumda bulunmata olup Gazeteciİsmail Sivri Caddesine 150 Mt, İzmir Çevre yoluna 500 Mt, Yeşillik caddesine 1.800 Mt, İzman inkılap istasyonu 1.550 mt, izban Esbaş durağı ve Optimum AVM ne 3.500 Mt, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine 1.850 Mt, mesafemde bulunmakta, mahalle yerleşim alanı içinde Gaziemir ilçesi sınırına yakın konummda çevresinde 2-3 katlı binalar bulunmakta, zemini düz, en/boy oranı 1/3 civarında dar uzun dikdörtgene yakın bir şekle sahip alt yapı tesisleri mecut, belediye hizmetlerinin tamamından istifade etmekte, dolmuşlar, Eshot vasıtaları ve izban ile her yöne ulaşımı kolay olduğu belirtilmiştir.

İmar Durumu :3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde hükümlerine tabi olduğu, ayrık nizam 4 kat adalara ve kısmen yol ile kısmen yeşil alana isabet ettiği, yine dosya arasında mevcut Buca Belediye İmar Müdürlüğü 20/10/2022 tarihli yazıda Buca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ön bahçe mesafesi 5.00 m, yan bahçe mesafesi 3.00m (A-4,5/3) yapılanma koşullu konut alanı içerisinde kaldığı,
Kıymeti : 8.880.800,00 TLKDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında bir kısım hissedarların payları üzerinde "Satış vaadi" şerhi vardır. (Satış Vaadi Şerhi, Tescil işlemi yapılırken bu şerhle birlikte alıcıya devredilecektir.) Yine Tapu kaydında İzmir 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/135 esas sayılı dosyasından taşınmazın üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulmuş olduğu, konulan ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması yönünde taraf vekillerinin yapmış oldukları ihtiyati tedbire itirazlarının Kısmen Kabulü ile "Mahkemelerine 31/03/2022 tarihinde açılan davanın yapılan yargılaması sarısında 09/08/2022 tarihinde verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarının "CEBRİ İCRA YOLUYLA 3. KİŞİLERE SATIŞINI ÖNLEMEK " Kısmının bir mahkeme tarafından verilmiş olan kesinleşmiş bir hükmün icrasının başka bir mahkeme tarafından verilecek ihtiyati tedbir kararı ile engellenmesi mümkün olmadığından KALDIRILMASINA ihtiyati tedbirin 3. Kişilerin devrive temlikini önlenmek üzere DEVAMINA, yönelik dosya arasında İzmir 4 AHM'nin 30/09/2022 tarihli ara kararı vardır.

1. Satış Günü 08/02/2023 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü 15/03/2023 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ EK BİNA GÜNLETİKNLER PLAZA ZEMİN KAT Z/11 MÜZAYEDE SALONU- BAYRAKLI/ İZMİR

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ( Milli bir bankadan alınan kesin ve süresiz teminat mektubu ) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.