Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 125 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 125 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yunusemre Uncubozköy'de yer alan 7.738 metrekarelik arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. 19 Temmuzda ihalesi yapılacak arsanın satış bedeli 125 milyon TL olarak belirlendi.

A+A-

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yunusemre Uncubozköy'de yer alan 7.738 metrekarelik arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. 19 Temmuzda ihalesi yapılacak arsanın satış bedeli 125 milyon TL olarak belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, Manisa İli Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi 2057 ada 3 numaralı parselde kayıtlı 7.738,47 m²’lik arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz Katma Değer Vergisinden muaftır. Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri: İhale 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat:10.00’da Yarhasanlar Mahallesi 2319 Sokak No:12/C Şehzadeler / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT Konferans Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Muhammen Satış Bedeli : 125.000.000,00 TL. (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)

Geçici Teminatı bedeli : 3.750.000,00 TL. (Üç Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası)

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER;

a) Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (En geç ihale tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.)

e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek (varsa),

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

i) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

j) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ihaleye katılması mümkündür. Ancak 2464 sayılı Tapu Kanunun 35.maddesinde belirtilen şartları taşıdığına dair Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edecek belgeyi idareye vermek etmek zorundadır. Belge içerisinde kişinin ihale tarihine kadar elde etmiş olduğu taşınmazların gösterilmesi gerekmektedir.

TÜZEL KİŞİLER;

a) Tüzel Kişiliğin son adresinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri,

c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek,

d) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge ve ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

e) İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

f) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

ORTAK GİRİŞİM;

İhaleye Ortak Girişim olarak katılmak mümkündür. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek. İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 648,00 TL. karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir.

İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesinde belirtilen şartlara uygun hazırlamış oldukları belgeleri, 18.07.2023 Salı günü saat 17.30’a kadar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır.

Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.