TMSF'ye Devredilen Şirketlerle İlgili Düzenleme?

TMSF'ye Devredilen Şirketlerle İlgili Düzenleme?

Mevcut halinin sürdürülebilir olmaması durumunda şirketin, varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Bakan tarafından karar verilebilecek.

A+A-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandığı şirketlerin varlıklarının ve mal varlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satılmasına, feshine, tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'ye yayımlandı.

Buna göre, anonim şirketlerin (AŞ) yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanacak. 

Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler dahil, şirket yöneticileri gerektiğinde Bakan tarafından görevden alınacak ve yerlerine yenileri atanacak. Şirketlerin bunun dışında kalan yöneticileri yetkili organlarınca belirlenecek. Ayrıca, AŞ'lere en az 3, en fazla 9 yönetim kurulu üyesi, limited şirketlere ise en fazla 3 müdür atanabilecek.

Aynı sermaye grubuna ait birden fazla şirketin olması halinde, ana şirkete atanacak yönetim kurulu veya müdürler kurulu, müdür ve yöneticiler, aynı sermaye grubuna ait şirketlerin tamamının yönetiminden yetkili ve sorumlu olacak. Ancak, aynı sermaye grubuna ait olmakla birlikte işlem hacmi, üretim veya istihdam kapasitesi, cirosunun büyüklüğü ve benzeri nedenlerle ayrı bir yönetim tarafından yönetilmesi gereken şirketlerin bulunması halinde, bu şirketler için ayrı yönetim kurulu, müdürler kurulu, müdür veya yönetici görevlendirilebilecek.

Şirkete atanacak yöneticilerde Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve anayasal düzen ile bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak gibi şartlar aranacak.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Bakan tarafından atanan şirket yöneticilerinin ücretleri tecrübe, bilgi birikimi, eğitim düzeyi ve pozisyonu ile şirketin özelliği dikkate alınarak Bakan tarafından, diğer yöneticilerin ücretleri ise şirketin yetkili organlarınca belirlenecek. Birden fazla şirketin yönetim organına atananlara bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenecek.

Şirket, hak ve menfaatleri gözetilerek ticari teamüllere uygun bir şekilde basiretli bir tacir gibi yönetilecek. Şirketin iktisadi faaliyetlerini sürdürmesi, üretim ve istihdama katkı sağlaması esas alınacak.

SATIŞ, FESİH VE TASFİYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Şirket yönetim organının belirleyeceği bağımsız denetçi veya yeminli mali müşavirler tarafından şirket varlıklarının değeri ile bu değerin borç ve yükümlülükleri karşılamak için yeterli olup olmadığını, şirketin mali durumunu, ortaklık yapısı ile piyasa koşulları ve şirketin diğer sorunları hakkındaki tespitini içeren mali durum raporu hazırlanacak. Söz konusu rapor şirket yönetim organı tarafından da hazırlanabilecek.

Hazırlanan rapor, görüşü ile birlikte şirket yönetimi tarafından ilgili Bakan'a sunulacak. Mali durum, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sebepler nedeniyle mevcut halinin sürdürülebilir olmaması durumunda şirketin, şirket varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Bakan tarafından karar verilebilecek.

Şirketin, varlıklarının veya mal varlığı değerlerinin satılması sonucu elde edilen gelir, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar bir kamu bankasında şirket hissedarları adına bloke edilecek ve bu durum ilgili mahkemeye bildirilecek.

ŞİRKETİN TERKİN BİLDİRİMİ

Şirketin tasfiyesine dair Bakan kararı Fon'a bildirilecek. Bu şirketler Fon'un yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunacak.

Fon tarafından şirketin sicilden terkini, vergi dairelerine ve ilgili diğer kamu kurumlarına, şirket aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemelere, şirket aleyhine yapılan takiplerin yürütüldüğü icra müdürlüklerine ve halka açık şirketlerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul AŞ'ye bildirilecek. Tasfiye süresince tutulan defterler ve kayıtlar şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesinden itibaren 5 yıl Fon bünyesinde muhafaza edilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.