Çeşme'de Sit Alanını İmara Açan Planlar İptal Edildi

Çeşme'de Sit Alanını İmara Açan Planlar İptal Edildi

Çeşme Ayayorgi'de 1. ve 3. derece sit alanı içerisinde kalan ve bakanlık tarafından konut imarına açılan 36,8 hektarlık alanın imar planı Çeşme ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar sonucunda mahkeme kararıyla iptal edildi.

A+A-

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir’in Çeşme ilçesindeki, Dalyan ve Sakarya mahallelerinde yer alan Ayayorgi Mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği geçtiğimiz yıl askıya çıkarılmıştı.

Askıya çıkan planlarla birlikte tamamı “Rekreasyon Alanı” ve “Park” olarak belirlenmiş bölgedeki parsellerin büyük bir kısmı kentsel gelişme alanı olarak ayrılırken ayrıca kamusal alanlar, yeşil alanlar ve ticaret alanı ilan edilmişti. Yine plan değişikliği teklif edilen alanın %64’ü Hazineye ait taşınmazlardan oluşuyor.

2 KATLI VİLLALAR

Çeşme Aya Yorgi manzaralı alana 2 katlı villalar yapılmasının önünü açan rant planları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin açtığı davalar sonucunda mahkeme ilk kararını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK ŞEKİLDE...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dilekçesinde planların kamu yararına aykırı olduğu ifade edilerek “alanın bitişiğinde 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının bulunduğu, alanın güney ve doğu bölümlerinde üzerinde zeytin ağaçlarının da olduğu tespit edilen yoğun yerleşim dokusu içerisinde korunmuş doğal flora ve fauna yapısı ile tampon ve geçiş zonu özelliği gösterdiği, çevresindeki yapılaşmaya rağmen doğal alan ve habitat özelliğini kaybetmediği, flora ve fauna yapıları için alandaki tek yaşam alanı olduğu, alanın yerleşime açılmasının doğal yapısının bozulmasına, ulusal ölçekte tarihi, doğal ve kültürel nitelikteki Ayayorgi Koyu ve bölgesinin geri dönüşü olmayacak şekilde yok olmasına neden olacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.” denildi.

ÇEŞME: YÜZDE 63'Ü YAPILAŞMAYA AÇILDI

Çeşme Belediyesi’nin dilekçesinde ise planlama alanın yüzde 63'ünün yapılaşmaya açıldığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Sadece %20,89'luk kısmının park olarak planlandığı, kaldırılan yeşil alanlar ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldığı, planlama alanının genel olarak "Gelişme konut alanı" olarak planlandığı ve ayrıca kıyıya yakın ve uygun alanların tamamının konut alanı olarak planlanarak kıyıya erişimin büyük ölçüde engellendiği belirtilerek işlemin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği beyan edilmektedir.”

BAKANLIK: DAVA REDDEDİLMELİDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın savunma yazısında ise “Usule ilişkin olarak; ehliyet ve süre aşımı yönünden davanın reddi gerektiği, esasa yönelik olarak ise; 2005 onay tarihli planda bahse konu alanın rekreasyon alanı olarak planlandığı ve yaklaşık 17 yıldır herhangi bir imar uygulaması da yapılmadığı, alanın yaklaşık %56'sının Hazine taşınmazı olduğu, DOP'tan elde edilmiş bir alanın da bulunmadığı, imar uygulaması görmemiş ve DOP'tan elde edilmemiş bir kullanım için eşdeğer alan ayrılması zorunluluğu da bulunmadığı, planda alanın %45'inin kamusal alana ayrıldığı ve 166.693 m2 donatı alanı oluşturulduğu, planda Otopark Yönetmeliği doğrultusunda uygulama yapılacağı, taşıt yolları ve yaya yollarının topoğrafyaya uygun olarak düzenlendiği, alanın doğusunda yer alan "Günübirlik alanlar" ile "Konut alanları arasında mevcutta yer alan ve planlarda 15 metre genişliğinde "Trafik yolu" önerildiği ve "Konut alanları" ile alanın doğu kısmına ulaşımı sağlayacak yeşil akslar ve yaya yolları oluşturulduğu, alanın bitişiğinde 1.Derece Doğal Sit Alanının bulunmadığı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının ise planlama sınırı dışında bulunduğu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

KAMU YARARINA AYKIRI

Dosyayı inceleyen İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi bilirkişi raporu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda söz konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.

EKOLOJİK AÇIDAN RİSKLER TAŞIYOR

Kararda “Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, planların kademeli birlikteliği ilkesi açısından üst ölçekli plan kararları ile çelişmemekle birlikte uygulama hükümlerinin bu alanlarda ağırlıklı turizm kullanımı olması kararına uyumlu olmadığı, yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarının yoğunluk arttırıcı olduğu ve bu sebeple üst ölçekli plan kararlarına ve planların kademeli birliktelik ilkesine uygun olmadığı, imar bütünlüğü açısından çevredeki imar planı kararlarına ilişkin bir değerlendirmeyi içermediği, çevredeki koruma statülerini dikkate almadığı, sosyal altyapı alanının azaltılarak gelişme konut alanı yaratılmasının yoğunluk artışına sebep olduğu, kaldırılan rekreasyon alanına hizmet etki alanı içerisinde eşdeğer yeni bir alanın, yüzölçümü ve konum özellikleri korunarak ayrılmadığı, planların sit alanları koruma statüsü çerçevesinde bölgenin doğal niteliğinin, ekolojik değerlerinin, peyzajının ve siluetinin tahrip edilmesi yönünde riskler içermesi hususları dikkate alındığında planların bu yönlerden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.