Tuzla Belediyesi'nden 5,2 Milyon TL'ye Satılık 3 Gayrimenkul!

Tuzla Belediyesi'nden 5,2 Milyon TL'ye Satılık 3 Gayrimenkul!

İstanbul Tuzla Aydınlı'da toplam 3 adet gayrimenkul 5 milyon 250 bin TL'lik gayrimenkul satışa sunuluyor. İhalenin detayları haberimizde yer alıyor.

A+A-

İstanbul Tuzla Aydınlı'da toplam 3 adet gayrimenkul 5 milyon 250 bin TL'lik gayrimenkul satışa sunuluyor. İhalenin detayları haberimizde yer alıyor. 

İhale İlanı;

TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 ANA TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 7952 Ada . 24 Parselde kayıtlı 1.674,40 m2 yüzölçümlü tapuda dükkan vasıflı taşınmaz.

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ:

Kıymet takdiri istenilen gayrimenkul Tuzla ilçesi, Şifa Mahallesi. Emiroğlu Caddesi üzerinde kain 7952 ada, 24 parsel sayılı 1.674,40 m2 miktarlı kat irtifaklı arsada kurulmuş olan 135 sokak kapı nolu betonarme karkas binada zemin katta ortak kullanımlı 12/248 arsa paylı (4) nolu dükkan ile 36/248 şer arsa paylı bodrum kata depolu ve asma katlı (5) ve (6) nolu dükkanların tamamıdır. Ana bina 23 Nisan Caddesi ile Geniş Sokağı arasında kurulmuş Bodrum + Asma katlı Zemin + 8 normal katlı ayrık nizamda betonarme karkas apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalı. üzeri çatı üstü PVC kaplıdır. Binanın zemin katta bodrum kata depolu ve asma katlı olan tamamı ortak kullanımlı HAKMAR adı ile faaliyet gösteren alış veriş mağazası mevcuttur.

Bodrum katta deposu ve asma katı olan alış veriş mağazası katın tamamı olup cephesi alüminyum doğramalı camekanlı vitrinli, zemini mermer, tavanları asma tavanlıdır. (Dosyada mevcut kesinleşen bilirkişi kıymet takdir tutanağına göre)

1 NOLU TAŞINMAZ:

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 7952 Ada , 24 Parselde kayıtlı, 12/248 arsa paylı, 4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM TAŞINMAZ. (Dosyada mevcut tapu kayıt örneğine göre) a

Özellikleri: Alış veriş mağazasında elektrik, su ve klimalandırma sistemi mevcut olup ^ mülk sahibinden alınan bilgilerden HAKMAR adı ile faaliyet gösteren alış veriş mağazasının m ortak alan içindeki: 12/248 arsa paylı (4) nolu dükkan kısmı 85 m2 miktarlıdır. Ancak E( ortak kullanımlı kat irtifaklı dükkanların yerleri uygulama projesinden belirlenecek olup î( söz konusu dükkanların değerlendirmesi kendi alanları üzerinden yapılmıştır. (Dosyada ,c mevcut kesinleşen bilirkişi kıymet takdir tutanağına göre)

Adresi:Şifa Mah. Emiroğlu Cad. No: 135/4Tuzla/istanbul .<

Yüzölçümü: 1.674.4 m2 fc

Arsa Payı: 12/248 L

İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün Anadolu 7. c İcra Müdürlüğüne yazdığı 07.06.2016 tarih ve 20706 sayılı yazısından; Tuzla ilçesi, Şifa < (EskiıAydınlı) Mahallesi, 7952 ada, 24 parsel sayılı yer 16.05.2011-25.11.2011-20.04.2015 r T.T..İİ 1/1000 ölçekli Şifa Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında; Hmax:36.50 m. E: .

1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti: 650.000.00 TL

KDV Oranı :%18 I

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname. Yönetim planı

1. Satış Günü: 16/01/2017 günü 14:00-14:10 arası

2. Satış Günü: 14/02/2017 günü 14:00-14:10 arası

Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - KARTAL İSTANBUL

2 NOLU TAŞINMAZ:

Tapu Kaydı : İstanbul İli. Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 7952 Ada , 24 Parselde kayıtlı.36/248 arsa paylı," 5 NUMARALI BAGİMSİZ BÖLÜM TAŞINMAZ. (Dosyada mevcut tapu kayıt örneğine göre) Özellikleri: Alış veriş mağazasında elektrik, su ve klimalandırma sistemi mevcut olup mülk sahibinden alınan bilgilerden HAKMAR adı ile faaliyet gösteren alış veriş mağazasının ortak alan içindeki; 36/248 arsa paylı bodrum kata depolu ve asma katlı (5) nolu dükkanın zemin katı 225 m2, bodrum katı 120 m2 ve asma katı 10 m2 miktarlı olup tamamı 355 ma miktarlı olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak ortak kullanımlı kat irtifaklı dükkanların yerleri uygulama projesinden belirlenecek olup söz konusu dükkanların değerlendirmesi kendi alanları üzerinden yapılmıştır. (Dosyada mevcut kesinleşen bilirkişi kıymet takdir tutanağına göre)

Adresi: Şifa Mah. Emiroğlu Cad. No: 135/5 Tuzla/istanbul ı

Yüzölçümü: 1.674,4 m2 1

Arsa Payı: 36/248 I

İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Anadolu 7.

İcra Müdürlüğüne yazdığı 07.06.2016 tarih ve 20706 sayılı yazısından; Tuzla ilçesi. Şifa f (EskLAydınlı) Mahallesi, 7952 ada. 24 parsel sayılı yer 16.05.2011-25.11.2011-20.04.2015 t T.T.71İ 1/1000 ölçekli Şifa Mahallesi Revizyon Uygulama imar Planında; Hmax:36.50 m. E: t

1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır. (

Kıymeti :2.300.000,00 TL (

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname. Yönetim planı

 

1. Satış Günü: 16/01/2017 günü 14:30-14:40 arası

2. Satış Günü: 14'02/2017 günü 14:30 -14:40 arası

Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi KARTAL/İSTANBUL 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Tuzla İlçesi. Aydınlı Mahallesi. 7952 Ada . 24 Parselde kayıtlı.36/248 arsa paylı, 6 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM TAŞINMAZ. (Dosyada mevcut tapu kayıt örneğine göre) Özellikleri: Alış veriş mağazasında elektrik, su ve klimalandırma sistemi mevcut olup mülk sahibinden alınan bilgilerden HAKMAR adı ile faaliyet gösteren alışveriş mağazasının ortak alan içindeki: 36/248 arsa paylı bodrum kata depolu ve asma katlı (6) nolu dükkanın zemin katı 225 m2, bodrum katı 120 m2 ve asma katı 10 m2 miktarlı olup tamamı 355 m2 miktarlı olduğu bilgisi verilmiştir.Ancak ortak kullanımlı kat irtifaktı dükkanların yerleri uygulama projesinden belirlenecek olup söz konusu dükkanların değerlendirmesi kendi alanları üzerinden yapılmıştır. (Dosyada mevcut kesinleşen bilirkişi kıymet takdir tutanağına göre)

Adresi: Şifa Mah. Emiroğlu Cad. No: 135/6 Tuzla İstanbul Yüzölçümü: 1.674,4 m2 Arsa Payı: 36/248

İmar Durumu: Tuzla Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün Anadolu 7. icra Müdürlüğüne yazdığı 07.06.2016 tarih ve 20706 sayılı yazısından; Tuzla ilçesi. Şifa (Eski. Aydınlı) Mahallesi. 7952 ada. 24 parsel sayılı yer 16.05.2011-25.11.2011-20.04.2015 T.T..İİ 1/1000 ölçekli Şifa Mahallesi Revizyon Uygulama imar Planında; Hmax:36.50 m. E: 1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti :2.300.000.00 TL KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname. Yönetim planı

1. Satış Günü: 16/01/2017 günü 15:00-15:10 arası

2. Satış Günü: 14/02/2017 günü 15:00-15:10 arası

Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi

.KARTAL İSTANBUL

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İsteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihalefeshedilir. ihaleye katılıpdaha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale oedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen nesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce ahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

i- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri /erildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

j- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/787 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze iaşvurmaları ilan olunur.

İKm.126)

*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu örnek, hu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir

Basın:501390 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr‘de

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.