Aydın İncirliova’da 14 Milyon TL’lik Taşınmaz Satışa Çıkarılıyor

Aydın İncirliova’da 14 Milyon TL’lik Taşınmaz Satışa Çıkarılıyor

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait 18.551,71 metrekare alanlık taşınmaz 13.950.000 TL bedelle satışa çıkarılıyor. Taşınmazın satış ihalesi 19 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek

A+A-

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre; Aydın’ın İncirliova ilçesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait 18.551,71 metrekare alanlık taşınmaz 13.950.000 TL bedelle satışa çıkarılıyor. Taşınmazın satış ihalesi 19 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

İLANIN DETAYLARI

Madde 1- İhaleyi Yapan İdare:

Adı: İncirliova Belediye Başkanlığı

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad.

No:45 İncirliova /AYDIN

Telefonu: 0 256 585 12 24

Faks Numarası: 0 256 585 12 25

Elektronik Posta Adresi: emlakveistimlak@incirliova.bel.tr

Madde 2- İhalenin:

Taşınmaz Bilgisi: Aydın İli, İncirliova İlçesi, Osmanbükü Mahallesi, Baklatarlası mevkii, 106 Ada, 16 Parselde kayıtlı bulunan, 18.551,71 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satış ihalesi işi İhale Yeri/Tarihi/Usul: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN adresindeki İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 19/07/2024 tarihinde Cuma günü saat:17:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve devamı maddeleri hükümlerince (kapalı teklif usulü) yapılacaktır.

Şartname ve Eklerinin Temini: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova /AYDIN adresindeki İncirliova Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir yâda 1.010,00 TL (BinonTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, 19/07/2024 tarihinde Saat 12:30’a kadar İncirliova Belediye Başkanlığı’nın Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova /AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta  vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 19/07/2024 tarihinde Saat 12:30’ dan sonra ulaşan teklifler işleme alınmayacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarı:

Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 13.950.000,00-TL (Onüçmilyondokuzyüzelli

bin Türk Lirası) olup; işin geçici teminatı, bu iş için belirlenen muhammen bedelin % 3’ü olan

418.500,00 TL (DörtyüzonsekizbinbeşyüzTürk Lirası)’dır.

Madde 4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler:

4. a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

4. b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi

4. c) Ortak Girişim Olması Halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Madde 5- Diğer Hususlar:

Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedeline vergi, resim, harç, vb. kalemler ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.