Tekirdağ Şehirlerarası Otogarı 24.8 Milyon TL'ye Yapılacak!

Tekirdağ Şehirlerarası Otogarı 24.8 Milyon TL'ye Yapılacak!

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ'a Şehirlerarası Otogar yaptırılmasını ve 15 yıl süreyle işletmesini ihale ediyor. 16 Şubat'ta gerçekleşecek ihalenin bedeli 24 milyon 899 bin 430 TL olarak belirlendi.

A+A-

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ'a  Şehirlerarası Otogar yaptırılmasını 5 yıl süreyle işletmesini 24 milyon 899 bin 430 TL'ye ihale ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İŞİN TANIMI: Şehirlerarası Otogar yaptırılarak 15 (onbeş) yıl süre ile işlettirilmesi

İŞİN NİTELİĞİ: İrtifak Hakkı Tesisi

İHALE USULÜ: 2886 sayılı Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (irtifak hakkı muhammen bedeli üzerinden artırma yoluyla)

MUHAMMEN BEDELİ (TL): İnşaatın muhammen bedeli 20.519.196,77 + irtifak hakkı tesis muhammen bedeli 4.380.233,76 = TOPLAM  24.899.430,53

Yüzde 3 GEÇİCİ TEMİNATI (TL): : 746.982,91

İHALENİN YAPILACAĞI YER İLE TARİH VE SAATİ: İhale; Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No: 4 Adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda;

16.02.2017 tarihinde, saat 10:00’da yapılacaktır.

DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ: 2.000,00 TL

1 - Yukarıda bilgileri bulunan, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah. 2413 ada, 5 nolu 34.763,76 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde; ŞEHİRLERARASI OTOGAR yaptırılarak 15 (onbeş) yıl süre ile işlettirilmesine ilişkin irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

 

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge aslı, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı, vergi kimlik kartının aslı idarece görülmüştür şerhli sureti)

ç) Ortak girişim olarak başvuru yapılması halinde, ortak girişim beyannamesi idarece görülmüştür şerhli sureti,

d) Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belgelerin aslı,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgelerin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti, (2016 Yılı için tasdikli)

1 - Gerçek kişiler için, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti,

2 - Tüzel kişiler için siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi,

f) İmza sirkülerine dair belge,

1 - Gerçek kişi ise gerçek kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri aslı.

2 - Tüzel kişi ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletname aslı.

g) 2886 Sayılı Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.)

ğ) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

h) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (Şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösterir belge,

ı) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnamelerinin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

i) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

j) İmzalı idari şartname aslı,

k) Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında, T1 yetki belgesi almaya haiz olduğuna dair Taahhütname.

3 - İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, aynı yerden satın alınabilir.

4 - Teklifler ihale (son teklif verme 15/02/2017, saat: 17:00) tarih ve saatine kadar 3 üncü maddede belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

5 - İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin tüm giderler istekliye aittir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 0 850 459 41 03 - 04 nolu telefondan öğrenilebilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.