Samsun’da 111 Milyon TL Değerindeki Taşınmazlar Satışa Çıktı

Samsun’da 111 Milyon TL Değerindeki Taşınmazlar Satışa Çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde, ilçe belediye başkanlığınca toplam değeri 111.215.810 TL değerinde arsa ve tarla vasıflı araziler satışa çıkarılıyor. Satış ihalesi 4 Haziran Salı günü gerçekleşecek

A+A-

Samsun’da, Bafra ilçe sınırları içerisinde yer alan en küçüğü 34.700 TL, en büyüğü ise 71.032.880 TL olan, toplam 111.215.810 TL değerindeki arsa ve tarla vasıflı 5 arazi satışa çıkarılıyor. İlçe belediye başkanlığınca yapılacak satışın ihalesi 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

İLANIN DETAYLARI

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkullerin; 1., 2. Ve 3.sırasındaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile; 4. ve 5. Sırasındaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

samsun.png

MADDE 3- İhaleye ilişkin şartname bedeli 1.000,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 4- İhale, Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu) 1., 2. ve 3. sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile; 4. ve 5. sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak 04.06.2024 Salı günü saat 09:30’ da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a) Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b) Tebligat için adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f) İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak) ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı, 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h) Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7 –İhalenin Yapılacağı Yer: Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati: 04 Haziran 2024 Salı Günü Saat: 09.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir. (Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakların Teslim Tarih ve Saati: 03 Haziran 2024 Pazartesi Günü Saat: 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.