Narlıdere'de 21 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Narlıdere'de 21 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Narlıdere Yeniköy mahallesinde bulunan 5.011 metrekarelik arsa İzale-i Şuyu davasıyla satışa çıkarıldı. Üzerinde gecekonduların yer aldığı arsanın satış bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

A+A-

 

Narlıdere Yeniköy mahallesinde bulunan 5.011 metrekarelik arsa İzale-i Şuyu davasıyla satışa çıkarıldı. Üzerinde gecekonduların yer aldığı arsanın satış bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul; İzmir İli Narlıdere İlçesi Yeniköy Mahallesi , Cilt:28,Sayfa No.2678, Ada 8004 , Parsel 1 de kayıtlı iken 3402 S.Y.nın 22/A md. gereğince yenilemenin tescili ile ,işlemi ile İzmir ili Narlıdere İlçesi 2.İnönü Mahallesi Cilt:6,Sayfa No.531,Yüzölçümü5.011.81 m2,Ana Taş. Nitelik Arsa yazılı taşınmaz 2.İnönü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi No.103/B,105/C,107,109,111,113,113/1,115/1-2,115/5, Muhlis Akarsı Sokak 1,3,3/1,5,7,9,9/1,10,10/A,10/B,11,12,13,14 Narlıdere İzmir adresinde yer olup,

Yüzölçümü : 5.011,81 m2
Damga Vergisi : Binde 5,69

İmar Durumu : İmar hattı talep edilecektir. Max Blok boyu :45 m.(Teknik Komisyonun 06.03.2020 tarih ve E.3030 sayılı kararına göre belirlenmiştir. Min Bina Cephesi:6 m.(A) Yan Bahçe PAİY Mad.24,Yan bahçeler tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katlarıda dahil,4 ten fazla katlı binalarda katın üzerindekiher kat için (0,50 m.)artırılır.Max Taks:Paiy mad.5/6 ya göredir. P.A.İ.Y.(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği)Birden fazla bina yapıldığında İBŞB Mad.25 e tabidir.İnşaat Nizamı Ayrık,Yüksekliği İBŞB mad.30 a göre,Kat Adedi İmar Plan notlarına göre (mad.27)Derinliği Krokiye ve Taks, göre, Ön Bahçe mesafesi Min 10 m,Arka Bahçe mesafesi krokiye göre,Komşu mesafesiA:İBŞB 30 a göre, Saçak Prafet:İBŞB ye göre, Çatı Meyli İBŞB ye göre,0.00 kotu yapılacak binanın ön cephe kitle hattının orta noktası ile binanın arka cephe kitle hattının orta noktası kotlarının ortalamasıdır şeklinde bildirilmiştir. İmar Plan notları dosyasındadır .İstenildiğinde dosyasından incelenebileceği,

Kıymeti : 21.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA; Satışa konu taşınmazın batısında 27 Mayıs Caddesi, tam ortasında Muhlis Akarsu Sokak bulunmaktadır. Taşınmazın yaklaşık direkt 275 m, güneyinde Erdal İnönü Caddesi,yaklaşık direkt 750 m kuzeyinde Mithatpaşa Caddesi, yaklaşık direkt 590 m kuzeyinde Oğuzhan İlkokulu-Ortaokulu, yaklaşık direkt 990 m kuzey-doğusunda DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, yaklaşık direkt 1700 'm kuzey-doğusunda DEÜ Hastanesi bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz Narlıdere'nin güneyinde bulunan 2. İnönü Mahallesinde yer almakta olup üzerinde gecekondu tipinde yapılaşmalar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın güneyinde kalan imar planı
dâhilindeki arsalara 8 - 10 katlı apartmanların yapıldığı bölgenin ulaşımının Erdal İnönü Caddesi ile rahatladığı, buna karşın taşınmazın eğimli yapısı ve Mithatpaşa Caddesi ile taşınmaz arasındaki yolların eğimli - düzensiz ve dar yapıları ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Dava konusu taşınmaz İzmir'in konut alanında tercih edilen ilçelerinden Narlıdere' de yer almakta olup yüksek konumu ile panoramik Körfez manzarasına sahiptir. Çevresi ile beraber düzenlenmesi durumunda sahip olduğu manzara taşınmazın değerini artıran bir etken olacaktır. İmar durumu konut tipinde yapılaşmaya imkân vermektedir. Parselin yüzölçümü, ebatları ve belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri kendi içinde farklı mimari yapılaşmaya imkân verecek büyüklüktedir. Bulunduğu konum ve zemin özellikleri itibari ile deprem riski daha az olan bir alanda yer almaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde ve çevresinde yoğun şekilde gecekondu tipinde plansız yapılaşma mevcuttur. Taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu tipindeki yapılaşma; taşınmaz üzerine Mevcut imar durumuna göre yapılabilecek inşaat için engel oluşturmaktadır. Mevcut gecekondu sahipleri tapu kaydında malik olmayıp yapılar tecavüzlü durumdadır. Bu durumda ilgili Belediyenin söz konusu tecavüzler giderilmeden dava konusu taşınmaz için yapı ruhsatı düzenlemesi mümkün değildir. Bu durum yeni imar durumuna göre yapılaşma önündeki hukuki engeldir. İmar durumuna göre yapılaşma için mevcut gecekonduların yıkımı ve enkazın nakliyesi gereklidir. Bu durumda söz konusu el atmaların giderilmesi için süreye ihtiyaç olduğu ve tüm bunların inşaat maliyetlerini artırıcı unsurlar olduğu kanısına varılmıştır.

Kaydındaki Şerhler Taşınmaz beyan hanesinde; A işaretli 55559 m2 mahal imar ve ihya bakımından Suat Maner ile Burhan Maner arasında ihtilaflıdır.B İşaretli 8670 m2 mahalininimar hakkı Mehmet Ali Kartal'a aittir.Cişaretli 58530 m2 mahalin imar hakkı Burhan Maner e aittir.D işaretli 29040 m2 mahalin imar hakkı Fatma Aşıcı'ya aittir.
Krokide E3 Musa Aybak,E 4 Ferzade Yıldız,E5 İbrahim Yıldız,E 6 Gevez Kaya,E7 Abdülbaki Kızılkaya,E8 Muhittin Yükseler,E 9 Zübeyde Tutağ, E 10 Bekir Dağtekin,E 11 Bekir Dağtekin ,E 13 Mehmet Kara,E 14 Dilber,' E 15 Halil Akın,(Şirin)Aslan E 28 Halil Boztepe,E 29 Dilber Patak'a aittir şerhleri olup bu şerhlerle yükümlü satılacaktır.
Muhdesat bilgilerinde; Avlulu kargir ev Ali Göztepe' ye aittir. Avlulu kargir Ev Fevziye Civan'a aittir şerhi olup buşerhle yükümlü satılacaktır.
İzmir 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.05.2006 tarih 2001/924 sayılı yazısı ile Mustafa Acemi hissesi üzerinde İhtiyate Tedbir Şerhinin bulunduğu,
Hissedar Hasan Kaya hissesi üzerinde Alacaklı bayram Ali Uçar olan İpotek şerhi ve Süleyman kaya'nın hissesi rehindir.Y.İpotek hasan kaya'ya devrolmuştur şerhi olup bu şerhle yükümlü satılacaktır.
Hissedar kübra Dökmetaş hissesi üzerinde alacaklı İsmail laplan olan Kübra dökmetaş hissesi rehindi şerhi olup bu şerhle yükümlü satılacaktır.
Hissedarlar Sare Çeçen, Tuncay Çeçen, Meral Çeçen ve Neval Kulya hissesi üzerinde alacaklı Akprofil Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olan ipotek olup İsmail Çeçen'e ait hisse rehindir ipotek 2294 sahife ile müşterektir şerhi olup bu şerhle yükümlü satılacaktır.
1. Satış Günü 05/04/2023 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü 10/05/2023 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ EK BİNA GÜLTEKİNLEK PLAZA ZEMİN KAT Z 11 MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu ilan kendisine tebligat yapılamayan ilgililer içinde tebliğ yerine geçer, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.