Memenen Belediyesi'nden 435 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Memenen Belediyesi'nden 435 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Menemen Belediye Başkanlığı, tarla statüsündeyken serbest bölge kapsamına alınan ve sanayi imarı verilen Maltepe mahallesindeki 1,5 milyon metrekarelik arsayı 435 milyon TL'ye satışa çıkardı. İhalesi 24 nisanda gerçekleşecek.

A+A-

Menemen Belediye Başkanlığı, tarla statüsündeyken serbest bölge kapsamına alınan ve sanayi imarı verilen Maltepe mahallesindeki 1,5 milyon metrekarelik arsayı 435 milyon TL'ye satışa çıkardı. İhalesi 24 nisanda gerçekleşecek.

menemen-belediyesi-arsa.png

NOT: Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun, Menemen İlçesi, Maltepe Mah, 0 ada, 1520 parsel numarasında kayıtlı 1.501.130,06 m² yüzölçümlü tarla satışı.

Arsanın Nitelikleri: İmar planında tarla olarak gözükmekte olan taşınmaz, 30.10.2022 tarih ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6318 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Serbest Bölge olarak ilan edilmiş,

01.12.2022 tarih ve 90 sayılı Menemen Belediye Meclisi kararı ile satışına karar verilmiştir. Arsanın 690 bin metrekarelik kısmının Gediz Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi içinde kalması nedeniyle, bu alan üzerinde serbest bölge sanayi alanı kurulamayacak olup; bu alan, alım satım faaliyeti, depolama faaliyeti, idari bina, sosyal tesis ve diğer sanayi dışı faaliyetler için kullanılabilecektir.

Yukarıda nitelkikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhale, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından 24.04.2023 tarihinde Saat 11:00 de yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3. İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4. Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 20.04.2023 Perşembe günü saat:12:00’a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1. Dilekçe,

7.2. Tebligat için adres beyanı,

7.3. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

7.4. Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

7.5. İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname

7.6. Gerçek kişi olması halinde:

7.6.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

7.6.2. İmza beyannamesi,

7.7. Tüzel kişi olması halinde:

7.7.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.7.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.7.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.8. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.10. İhale dokümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

8. İhaleyi kazanan isteklinin ihale bedelini ödemesine müteakip, Türk Medeni Kanunu’nun 1011. maddesi uyarınca ihaleyi kazanan istekli adına taşınmazın geçici tescili yapılacaktır.

İhaleyi kazanan istekliye 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca serbest bölge kurma ve işletme izni verilmesini müteakip, ihaleyi kazanan istekli adına taşınmazın kesin tescil işlemi yapılacaktır.

a) Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR

b) Tel: 444 80 08 İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.