Manisa Salihli Belediyesi'nden Satılık 61 Arsa!

Manisa Salihli Belediyesi'nden Satılık 61 Arsa!

Salihli Belediye Başkanlığı, Manisa Salihli'de bulunan 61 adet tarım arazisi ile arsayı satışa çıkardı. "Kapalı Teklif Usulü" ile satış ihalesi yapılacak gayrimenkullerin son başvuru tarihi 6 Aralık 2016 olarak belirlendi.

A+A-

Salihli Belediye Başkanlığı, Manisa Salihli'de bulunan 61 adet tarım arazisi ile arsayı satışa çıkardı. "Kapalı Teklif Usulü" ile satış ihalesi yapılacak gayrimenkullerin son başvuru tarihi 6 Aralık 2016 olarak belirlendi.

TARIM ARAZİLERİ İLE ARSA VASFINA SAHİP TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait bazı tarım arazileri ile arsa vasfına sahip taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41. maddelerine göre 06/12/2016 tarihi Salı günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 06/12/2016 tarihi saat 10:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilerek belirtilmiştir.

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1. İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı

3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6. Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

3.1.7. Katılımcıya ait imza sirküsü

3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;

3.2.1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.2. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

3.2.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi arazi niteliğine sahip gayrimenkullerin şartname bedeli 500,00.-TL, ikinci tablonun birinci sırasındaki arsa için 500,00.-TL, diğer sıralarındaki arsa vasfına sahip gayrimenkuller için 250,00.-TL.bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Taliplilere ilanen duyurulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.