Malatya Yeşilyurt'ta 3.7 Milyon TL'ye Kat Karşılığı Satılık Arsa!

Malatya Yeşilyurt'ta 3.7 Milyon TL'ye Kat Karşılığı Satılık Arsa!

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt'un Gedik Mahallesi'nde bulunan arsayı kat karşılığı satışa çıkardı. İhalesi kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek arsanın satış bedeli 3 milyon 769 bin 589 TL olarak belirlendi.

A+A-

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt'un Gedik Mahallesi'nde bulunan arsayı kat karşılığı satışa çıkardı. İhalesi kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek arsanın satış bedeli 3 milyon 769 bin 589 TL olarak belirlendi.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERİN KAT KARŞILIĞI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Yeşilyurt Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi kapalı teklif usulü olarak ihaleye çıkarılmıştır.

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ ve SÜRESİ:

İşi süresi yer teslim tarihinden itibaren 1825 (Bin Sekiz Yüz Yirmi Beş) gündür.

GAYRİMENKULUN:            

İLİ                                             :  Malatya

İLÇESİ                                      :  Yeşilyurt

MAHALLESİ / KÖYÜ            :  Gedik Mahallesi

CİNSİ                                        :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  47.119,87 Metrekare

PAFTA NO                              :  -

ADA NO                                  :  394 ada

PARSEL NO                            :  27 ve 29 parseller

MUHAMMEN BEDELİ          :  3.769.589,60 TL (Üç Milyon Yedi Yüz Altmış Dokuz Bin Beşyüz Seksen Dokuz Türk Lirası Altmış Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI  :  113.087,69 TL (Yüz On Üç Bin Seksen Yedi Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş)

ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda pafta, ada ve parsel numarası belirtilen Yeşilyurt Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine yaptırılacak inşaattan en az satılabilir alan olarak kullanılacak ve bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilecek inşaat alanının en az %8’i imar durumunda veya projede değişiklik sonucu alan satılabilir alan artışı olması durumunda ihale oranında idareye yansıtılması gerekmektedir.

MADDE 1 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale 17/01/2017Salı Günü, saat 11:00’de Yeşilyurt Belediyesi İhale salonunda toplanacak olan Belediye Encümeninden oluşan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 2 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A - YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),

c) Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),

e) Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi,

j) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları,

k) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı),

l) İhale konusu işin adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya Belediyemiz Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi neznindeki (TR27 0001 0006 1625 2267 2150 12) nolu hesabına yatırılmış banka dekontu,

m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

n) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

B - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yakınca Mahallesi Yakınkent Cad. No: 95 YEŞİLYURT/MALATYA adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı No: 127 Yeşilyurt / MALATYA adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilir ve isterlerse 500,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 17/01/2017 Salı Günü, saat 11:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.)

4. Belgeler zarfın içerisinde konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 17/01/2017 Salı Günü, saat 11:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.