Kartal Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat Yaptıracak!

Kartal Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat Yaptıracak!

Kartal Belediye Başkanlığı, Kartal'da bulunan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 21 Mart'ta yapılacak inşaatın bedeli 7 milyon 482 bin 377 TL olarak belirlendi.

A+A-

Kartal Belediye Başkanlığı, Kartal'da kat karşılığı inşaat yaptırıyor. İhalenin inşaat bedeli 7 milyon 482 bin 377 TL.

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

 

Kartal Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait 11009 Ada / 283 Parsel sayılı yer üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması işidir.

1) ENCÜMEN TARİH VE SAYI  :  07.03.2017 tarih ve 2017/374 sayılı karar.

2) TAŞINMAZA DAİR BİLGİLER:

a) İli                                                 :  İstanbul

b) İlçesi                                            :  Kartal

c) Cinsi                                            :  Arsa

d) Pafta no                                       :  G22a14b2a

e) Ada no                                         :  11009 ( E.5714)

f) Parsel no                                      :  283 (E.53)

g) Yüzölçümü                                  :  1.824,97 m2

h) Halihazır durumu                         :  Üzerinde 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu tahsis belgeli gecekondular bulunmaktadır.

i) İmar Durumu                                :  Konut +Ticaret

j) İmar Planı Tasdik Tarihi               :  19.04.2013 (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı)

k) Taşınmazın üzerinde 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu tahsis hak sahiplerine ait gecekondular bulunmakta olup; İstekli tarafından bu hak sahiplerine hakları verildikten sonra, kalan kısmın paylaşımına esas teklifler verilecektir.

l) Adres                                            :  Karlıktepe Mah. Soğanlık Caddesi No: 55 Kartal/ İSTANBUL

3) MUHAMMEN BEDELİ            :  7.482.377,00-TL (KDV Hariç)

4) GEÇİCİ TEMİNAT                    :     224.471,31- TL

5) İHALE TARİH VE SAATİ        :  21.03.2017 Salı - saat 10.30

6) İHALENİN YAPILACAĞI YER :     Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Caddesi No: 6 Kat: -1 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İSTANBUL

7) İHALE USULÜ                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü.

8) İHALE ŞARTNAMESİ             :  Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Caddesi No: 6 Kat: 3 Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. (Tel: 02162805597- Fax: 02162805593)

9) ŞARTNAME BEDELİ               :  Kartal Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 3.000-TL karşılığı temin edilebilir.

10) TESLİM YERİ VE EN SON

      TESLİM ZAMANI                   :  Teklifler 20.03.2017 tarih, saat 17:00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11) İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir.

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

d) İmza sirküleri verilmesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi,

h) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler,

1 - Son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapım, yıkım, tadilat vb. işinin keşif bedelinin %25'i kadar iş bitirme belgesi,

2 - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3 - Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

4 - Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge,

5 - 2886 sayılı Kanunu göre cezalı olmadığına dair belge,

6 - Son 3 yıla ait Şirket Cirosu.

ı) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, 'yukarıda istenilen belgelerin (“(h) / l ” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda "(h)/l" bendinde "Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler" bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamının Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %30'unu sağlaması şarttır.

i) İşin tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında TL geçici teminat vermesi.

j) İhale dosyası satış makbuzu.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.