İzmir'de 35.3 Milyon TL'ye Satılık 10 Arsa!

İzmir'de 35.3 Milyon TL'ye Satılık 10 Arsa!

İzmir Defterdarlığı, İzmir İli, Aliağa, Bayındır, Menderes, Selçuk ve Torbalı İlçelerinde bulunan toplam 10 adet arsayı 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edecek. İhalesi 18 Ekim Salı günü yapılacak taşınmazların toplam bedeli

A+A-

İzmir İli, Aliağa, Bayındır, Menderes, Selçuk ve Torbalı İlçelerinde bulunan toplam 10 adet arsa İzmir Defterdarlığı tarafından  49 yıl süreli bağımsız ve sürekli niteliktes atılıyor. İhalesi 18 Ekim Salı günü yapılacak taşınmazların toplam bedeli 35 milyon 357 bin 937 TL olarak belirlendi.

İZMİR DEFTERDARLIĞINDAN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında” mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Aliağa, Bayındır, Menderes, Selçuk ve Torbalı İlçelerinde bulunan toplam 10 adet taşınmaza 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

 

İLÇESİ :Aliağa

MAHALLE:Horozgediği

ADA NO: 1116

PARSEL NO :11

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 10.369.292,40

 

İLÇESİ :Aliağa

MAHALLE: Horozgediği

ADA NO: 1115

PARSEL NO :2

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 2.040.445,00

 

İLÇESİ :Aliağa

MAHALLE:Yenimahalle

ADA NO: 595

PARSEL NO :1

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 457.800,00

 

İLÇESİ : Aliağa

MAHALLE: Yenimahalle

ADA NO: 343

PARSEL NO : 1

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 4.260.250,00

 

İLÇESİ : Bayındır

MAHALLE: Canlı

ADA NO: 127

PARSEL NO: 1

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 11.128.000,50

 

İLÇESİ : Menderes

MAHALLE: ÖzdereCumhuriyet

ADA NO: 1184

PARSEL NO : 15

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 535.564,47

 

İLÇESİ : Menderes

MAHALLE: ÖzdereCumhuriyet

ADA NO: 1184

PARSEL NO : 32

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 643.589,10 

 

İLÇESİ : Selçuk

MAHALLE: Selçuk

ADA NO: -

PARSEL NO : 9447

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 3.643.920,00 

 

İLÇESİ : Torbalı

MAHALLE: Subaşı

ADA NO: 237

PARSEL NO : 5

RAYİÇ DEĞERİ (TL): 2.069.307,80

 

A-TEŞVİKTEN YARARLANACAK YATIRIMCILAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

1) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak

üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı

verilmiş olan,

2) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç

değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı birmilyon

Türk Lirasından az olmayan),

3) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için

tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

4) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

5) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

6) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

7) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak,

Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde

(herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak 18/10/2016 tarihi saat 16:00’a kadar

(1, 2, 3, 4. Sıradaki taşınmazlar için KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE-5,9,10. Sıradaki taşınmazlar için KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE- 6, 7, 8. Sıradaki

taşınmazlar için BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE) alındı karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Başvuru öncesinde  İzmir  Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 2.500-TL (İkibinbeşyüzTL.) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan

belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C-KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların 14. maddesi gereği oluşturulacak Komisyon, başvuruları değerlendirirken yatırımcının;

1) Kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dâhil malî durumunu,

2) Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını,

3) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları

için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını,

4) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini,

5) Talep edilen taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını,

6) Avan projesine göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, inceleyerek veya teknik elemanlara

incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olup

olmadığına karar verir ve onay için Maliye Bakanlığına sunulur.

7) Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde komisyonca; yatırımcıların öz

kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam

ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu

puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

D-DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

2) İlanda belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar hükümleri uygulanır. İlan olunur.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.