İzmir Defterdarlığı 26 Gayrimenkulünü Satışa Çıkarıyor

İzmir Defterdarlığı 26 Gayrimenkulünü Satışa Çıkarıyor

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü dev bir satış ihalesi gerçekleştiriyor. Defterdarlık Bayraklı, Menemen, Çiğli, Gaziemir, Urla ve Menderes ilçelerindeki 26 adet taşınmazı 21-22 kasım tarihlerinde ihaleye çıkarıyor. 17 adet taşınmaz da kiralanacak

A+A-

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü dev bir satış ihalesi başlatıyor. Defterdarlık Bayraklı, Menemen, Çiğli, Gaziemir, Urla ve Menderes ilçelerindeki 26 adet taşınmazı 21-22 kasım tarihlerinde ihaleye çıkarıyor. 17 adet taşınmaz da kiralanacak. Kira ihaleleri 22 Kasımda yapılacak.

Satışa çıkarılan arsalardan Salhane'de gökdelen bölgesinde kalan ve değeri 42 milyon lirayı geçen 5 bin metrekarelik arsa dikkat çekiyor.

 

AYRINTILI BİLGİ VE GAYRİMENKULLERİN KONUMUNA BAKMAK İÇİN TIKLAYIN!

 

İZMİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ İHALE İLANI

1- Yukarıda TABLO' A ve B de belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre hizalarında belirtilen ihale usullerine göre satış ve kiralama ihaleleri Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- Satış ve kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişikin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a- Yasal yerleşim yeri belgesi

b- Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c-Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d- Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e-  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4- 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin teklif mektupları, istekliler tarafından şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilerek teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılarak zarfa konulup kapatılacaktır. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve açık adresi yazılacaktır. ( Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.) bu zarf, geçici teminat alındı belgesi veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatılacak, dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40          İLAN OLUNUR

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.