Eyüp Çiftalan Köyü'nde 7.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Eyüp Çiftalan Köyü'nde 7.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Eyüp Çiftalan Köyü'nde bulunan 20 dönümlük arsa, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından 7 milyon 632 bin TL'ye satışa çıkıyor.

A+A-

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından İstanbul Eyüp Çiftalan Köyü'nde bulunan 20 dönümlük arsa, 26 Ekim 2016 günü saat 14:30'da ihale edilecek. Söz konusu arsa, 3. boğaz köprüsü çevre yollarına yakın mesafede yer alıyor.

 

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : 

İstanbul ili, Eyüp, Çiftalan Köyü., Ada / Parsel :-/2., Yüzölçüm: 19.080,00m2., Ana Taş. Nitelik : TARLA sayılı taşınmaz üzerindeki " 14 / 16 Pay Sahibi Paydaşın payı üzerinde 10/02/1993 Tarih ve 557 Yevmiye Sayılı Ali Rıza Taşhan ' ın 1 / 16 Hissesinin yarı payında Necla Taşhanın intifa hakkı vardır 11 Şerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " Dosya içeriğinde bulunan Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.01.2015 tarih ve 759 sayılı yazıda;"Eyüp İlçesi, Çiftalan Köyü, 1 pafta, 2 parsel sayılı yer; plansız alanda kalmakta " Denilmektedir. ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;" Dava konusu olan gayrimenkul İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Çiftalan Köyü (Mahallesi) sınırlan dahilinde olup (tapuda 1 pafta, - ada, 2 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 19.080,OOM2, Ana Taşınmaz Nitelik Hanesinde; Tarla olarak kayıtlı olan ve parsel üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Bölge gelişmekte olan ve bölge dahilinde son yıllarda yapılan devlet yatırımları nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının yükselmekte olduğu, parsel üzerinde kayda değer ağaç bulunmamakta ve yeni yapılmakta olan 3. boğaz köprüsü çevre yollarına yakın mesafede yer almaktadır. Dava konusu parsel halihazır durumda boş haldedir." Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : 

Dosyada mevcut Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda taşınmazın değeri 7.632.000,00.TL. (YedimilyonaltıyüzotuzikibinTL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir. SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 26/10 /2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 14.30.' dan - 14.35' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 25 /11/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50* sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci İhalenin tamamlanacağı 25.11.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/5 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubnu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat götfeîmesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişilert eminat bedelleriniyine Adalet Bakanlığı Resmi Internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Del lal iye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa İştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerekliği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 16.08.2016.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.