Elazığ Defterdarlık Binasını Yapana 11,5 Milyon Liralık 3 Arsa

Elazığ Defterdarlık Binasını Yapana 11,5 Milyon Liralık 3 Arsa

Elazığ Defterdarlığı 10 bin 800 metrekare inşaat alanı olan yeni defterdarlık binasını arsa karşılığı ihaleye çıkardı. Elazığ Defterdarlığı binasını Şahinkaya mahallesinde bulunan yapana değeri 11,5 milyon lira olan 3 adet arsayı verecek.

A+A-

Elazığ Defterdarlığı 10 bin 800 metrekare inşaat alanı olan yeni defterdarlık binasını arsa karşılığı ihaleye çıkardı. Elazığ Defterdarlığı binasını Şahinkaya mahallesinde bulunan yapana değeri 11,5 milyon lira olan 3 adet arsayı verecek.

1-Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine (dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12.810,00 m² kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 4. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfında) Defterdarlık Hizmet Binası yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.

2-Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 11.579.257,80 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli arasındaki 818.857,80 TL farka verilecek teklifin eklenmesi süretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 14.04. 2017 tarih ve saat 10:00' da Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 (yediyüzotuzgün) gündür.

4- Geçici teminat bedeli 3.473.778,00 TL dir . (üçmilyon dörtyüzyetmişüçbinyediyüzyetmişsekizTL)

5- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilcektir.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12.810,00 m2 kapalı inşaat alanlı 4. Sınıf A Grubu Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.

6-İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.

7- Sözkonusu taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 12.810,00 m² kapalı inşaat alanlı KDV hariç 10.760.400,00 TL maliyetli Defterdarlık Hizmet Binasına karşılık Elazığ İli, Merkez İlçesi Şahinkaya Köyünde bulunan 217 ada 1, 220 ada 1 ve 221 ada 2 parsel numaralı ve toplam 14.295,38 m2 yüzölçümlü ve 11.579.257,80 TL tahmini bedelli olan taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 818.857,80 TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

8-İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçdan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmazmal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9-2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangibir sorumluluk kabul etmez.

13-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.