Dafterdarlık 35 Milyon Liralık 10 Taşınmazı Kiraya Veriyor

Dafterdarlık 35 Milyon Liralık 10 Taşınmazı Kiraya Veriyor

İzmir Defterdarlığı yatırımların teşviki kapsamında dev bir satış gerçekleştiriyor. Mülkiyeti hazineye ait 5 ilçede toplam 10 adet taşınmaz 49 yıllığına bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek.10 arsanın toplam irtifak değeri 35 milyon

A+A-

Yatırım teşviki kapsamında irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) yatırım teşvik belgesi sahibi özel ve tüzel kişiler faydalanabilecek.

 

İZMİR DEFTERDARLIĞINDAN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

TEŞVİKTEN YARARLANACAK YATIRIMCILAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

1) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

2) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı birmilyon Türk Lirasından az olmayan),

3) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

4) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan, 5) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, 6) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, 7) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak 18/10/2016 tarihi saat 16:00’a kadar (1, 2, 3, 4. Sıradaki taşınmazlar için KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE- 5,9,10. Sıradaki taşınmazlar için KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE- 6, 7, 8. Sıradaki taşınmazlar için BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE) alındı karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Başvuru öncesinde İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 2.500-TL (İkibinbeşyüzTL.) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C-KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların 14. maddesi gereği oluşturulacak Komisyon, başvuruları değerlendirirken yatırımcının;

1) Kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dâhil malî durumunu,

2) Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını,

3) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını,

4) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini,

5) Talep edilen taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını,

6) Avan projesine göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, inceleyerek veya teknik elemanlara incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olup olmadığına karar verir ve onay için Maliye Bakanlığına sunulur.

7) Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde komisyonca; yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir.

Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

D-DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 2) İlanda belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar hükümleri uygulanır.

 İlan olunur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.