Balıkesir Altıeylül'de 45 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa!

Balıkesir Altıeylül'de 45 Milyon TL'ye Satılık 2 Arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Altıeylül ilçesinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek arsaların toplam bedeli 45 milyon bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Altıeylül ilçesinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek arsaların toplam bedeli 45 milyon bin TL olarak belirlendi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

 

SIRA NO: 1

İLÇESİ:Altıeylül

PAFTA: İ19-C-13-C-2-D

ADA:8500

PARSEL: 1 

YÜZ ÖLÇÜMÜ(M²):15.448,86 metrekare

VASFI:Arsa

ADRESİ:Plevne Mahallesi Yeni  İzmir  Cad. No:216-232

İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI:Ticaret+Konut Alanı (Toplam İnşaat Alanının en az %70’i konut kullanımına ayrılacaktır.) KASK:2.00 Yapı Yüksekliği En çok: Deniz seviyesinden 148,00metre

MUAMMEN BEDELİ (TL):27.600.000,00-TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL):828.000,00- TL

İHALE TARİHİ:08.02.2017

İHALE SAATİ:15:00

İHALE USULÜ: 2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

 

SIRA NO: 2

İLÇESİ:Altıeylül

PAFTA: İ19-C-13-C-2-D

ADA:8502

PARSEL: 1 

YÜZ ÖLÇÜMÜ(M²):9.725,89 metrekare

VASFI:Arsa

ADRESİ:Plevne Mahallesi Yeni İzmir Cad. No:240-248

İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI:Ticaret+Konut Alanı (Toplam İnşaat Alanının en az %70’i konut kullanımına ayrılacaktır.) KASK:2.00 Yapı Yüksekliği En çok: Deniz seviyesinden 148,00metre

MUAMMEN BEDELİ (TL):17.400.000,00-TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL):522.000,00- TL

İHALE TARİHİ:08.02.2017

İHALE SAATİ:15:20

İHALE USULÜ: 2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi: Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2-İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların ayrı ayrı satışı

b) Yerleri: Altıeylül İlçesi, Plevne Mahallesi i19-C-13-C-2-D pafta 8500 ada 1 parsel ve 8502 ada 1 parsel

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati: 08/02/2017 Çarşamba Günü Saat:15:00 başlayarak 20’şer dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

6- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7- Başvuru dosyaları 08/02/2017Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9- Satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi aşağıdaki ödeme planına göre de ödenebilir. Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.