Ankara Büyükşehir'den 763 Milyon Liraya Satılık 8 Gayrimenkul

Ankara Büyükşehir'den 763 Milyon Liraya Satılık 8 Gayrimenkul

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan 8 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhaleleri 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek gayrimenkullerin toplam bedeli 763 milyon 63 bin 632 TL olarak belirlendi.

A+A-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan 8 gayrimenkulü satışa çıkardı. 

İhaleleri 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek gayrimenkullerin toplam bedeli 763 milyon 63 bin 632 TL olarak belirlendi.

İhaleler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ve Yenimahalle'de bulunan 4 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 568 milyon 91 bin 76 TL olarak belirlendi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Gölbaşı ve Mamak İlçelerinde bulunan 4 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek gayrimenkullerin toplam satış bedeli 194 milyon 972 bin 556 TL olarak belirlendi.

 Gayrimenkullerin toplam bedeli 763 milyon 63 bin 632 TL olarak belirlendi. 

 

Çankaya ve Yenimahalle'de 568.9 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kızılcaşar Mahallesinde bulunan parseller öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı, İmrahor Mahallesinde bulunan parselin ayrı satışı yapılması şartıyla Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 20.10.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                       - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                  - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122765/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 40,000

Hisse(m2): 38,423.00

Hmax: Hmax:Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 57,634,500.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 1,729,035.00

İhale Saati: 14:00

 

2)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122766/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 30,000

Hisse(m2): 28,242.00

Hmax: Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 42,363,000.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 1,270,890.00

İhale Saati: 14:00

 

3)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122771/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 50,697

Hisse(m2): 49,755.00

Hmax: Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 74,632,500.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 2,238,975.00

İhale Saati: 14:00

 

4)

İlçesi: MAMAK

Mevkii: İMRAHOR

Ada/Parsel: 29485/1

Plan Amacı: TİC+TURİZM ALANI

Alanı (m2): 15,648.12

Hisse(m2): 15,648.12

Hmax:H.Max:3 KAT 

Emsal: E:1.00

Muhammen Bedel(TL): 20,342,556.00

Geçici Teminat Bedeli (TL):   610,276.68

İhale Saati: 14:00

Gayrimenkullerin toplam bedeli: 194 milyon 972 bin 556 TL olarak belirlendi.

 

Ankara Büyükşehir'den Gölbaşı ve Mamak'ta satılık 4 gayrimenkul!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kızılcaşar Mahallesinde bulunan parseller öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı, İmrahor Mahallesinde bulunan parselin ayrı satışı yapılması şartıyla Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 20.10.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                       - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                  - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

1)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122765/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 40,000

Hisse(m2): 38,423.00

Hmax: Hmax:Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 57,634,500.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 1,729,035.00

İhale Saati: 14:00

 

2)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122766/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 30,000

Hisse(m2): 28,242.00

Hmax: Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 42,363,000.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 1,270,890.00

İhale Saati: 14:00

 

3)

İlçesi: GÖLBAŞI

Mevkii: KIZILCAŞAR

Ada/Parsel: 122771/1

Plan Amacı: ÖPA

Alanı (m2): 50,697

Hisse(m2): 49,755.00

Hmax: Serbest

Emsal: E:2.00

Muhammen Bedel(TL): 74,632,500.00

Geçici Teminat Bedeli (TL): 2,238,975.00

İhale Saati: 14:00

4)

İlçesi: MAMAK

Mevkii: İMRAHOR

Ada/Parsel: 29485/1

Plan Amacı: TİC+TURİZM ALANI

Alanı (m2): 15,648.12

Hisse(m2): 15,648.12

Hmax:H.Max:3 KAT 

Emsal: E:1.00

Muhammen Bedel(TL): 20,342,556.00

Geçici Teminat Bedeli (TL):   610,276.68

İhale Saati: 14:00

Gayrimenkullerin toplam bedeli: 194 milyon 972 bin 556 TL olarak belirlendi.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.