1. HABERLER

 2. İHALE

 3. Üsküdar Küplüce'de 24 Milyon TL'ye İhaleden Satılık Arsa
Üsküdar Küplüce'de 24 Milyon TL'ye İhaleden Satılık Arsa

Üsküdar Küplüce'de 24 Milyon TL'ye İhaleden Satılık Arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 6.837 metrekarelik arsayı ihaleyle satışa çıkardı. 24 milyon TL bedelle satışa sunulacak arsa 16 ağustosta ihale edilecek.

A+A-

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı, Küplüce’deki belediye mülkiyetindeki arsayı satışa çıkarıyor. Üsküdar Küplüce Mahallesi 192 pafta, 1193 ada 53 parselde konumlanan 6 bin 837 metrekare “konut alanı” imarlı arsa 24 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.  İhale 16 Ağustos 2018 Perşembe günü  saat 10:00’da gerçekleşecek.

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İl – ilçe Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İstanbul / Üsküdar / Küplüce

192

1193

53

6.837,06

Arsa

Konut Alanı

24.000.000.00 TL

720.000,00 TL

16.08.2018

10:00

 

 

 1. İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 16.08.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

 

 1. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

  1. 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

  2. Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

  3. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

  4. İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

  5. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

  6. Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

  7. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

  8. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

  9. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

  10. İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

  11. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

  12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

  13. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

 2. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 3. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 16.08.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

 4. İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

 5. İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.