Milli Emlak'tan Buca ve Foça'da 27 Milyon TL'ye Satılık 5 Arsa

Milli Emlak'tan Buca ve Foça'da 27 Milyon TL'ye Satılık 5 Arsa

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Balçova Milli Emlak Müdürlüğü, Buca ve Foça'da bulunan konut ve sosyal kültürel tesis alanı imarlı 5 arsayı 27 Milyon 446 Bin liraya satışa çıkardı. İhalesi 14 Haziranda gerçekleşecek.

A+A-

"1- Yukarıda tabloda belirtilen (1), (2), (3), (4) ve (6) no.lu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre, tabloda belirtilen  (5) no.lu taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine satış  ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ek binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- Listenin 6. sırasındaki taşınmaz Hazine taşınmazı olmayıp, 20,01 m2 lik hissesnin 2644 sayılı Kanuınun 35. maddesi kapsamında satışı yapılacak olup, satış bedelinden herhangi bir indirim olmadan peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden % 8 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz emlak vergisinden muaf olmayıp, tapu alım ve satım harcı, alıcı ve mülkiyet sahibi kişiye ait olup, diğer her türlü vergi, resim, harçlar alıcıdan tahsil edilecektir.

3- İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ilgili Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. "         

"4-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak / İZMİR) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5- Tabloda belirtilen (5) no.lu taşınmazın ihale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolurak hiç yapılmamış sayılır.

-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

-Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39 ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.

6-Taşınmazların satış bedeli (6. sıradaki taşınmaz hariç), talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz  5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00  ( Buca Servisi 2249-2275)  (Foça Servisi 2345-2319 ) (Konak Servisi 2218)  

İLAN OLUNUR.   "                                                                                                                       

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.