Menemen Belediyesi'nden 425 Milyon TL'ye Satılık 38 Arsa!

Menemen Belediyesi'nden 425 Milyon TL'ye Satılık 38 Arsa!

Menemen Belediyesi; Emiralem, Ulucak ve kesik mahallesinde yer alan ve toplam değeri 425 milyon 368 bin TL olan 38 adet arsayı satışa çıkardı. Taşınmazların satış ihalesi 27 Haziran Perşembe ve 28 Haziran Cuma günleri gerçekleşecek

A+A-

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Menemen Belediye Başkanlığınca 38 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor. Taşınmazların satış ihalesi 27 Haziran Perşembe ve 28 Haziran Cuma günleri gerçekleşecek.

SATIŞA ÇIKARILAN ARSARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 38 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1- İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No: 1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No: 1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 3.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3- İhaleyi yapıp - yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4- Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5- İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (27.06.2024 tarihindeki ihaleler için 26.06.2024 tarihine kadar, 28.06.2024 tarihindeki ihaleler için 27.06.2024 tarihine kadar) saat 17.00’e kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No: 1 Menemen/İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimini vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 sayılı Kanunun 32. maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7- İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1. Dilekçe,

9.2. Tebligat için adres beyanı,

15.06.2024 “CUMARTESİ” NAMIK 5197 “EBYS ” “ÇEŞİTLİ İLANLAR”

9

9.3. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4. Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu. (Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz  ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5. İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6. Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2. İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7. Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11. İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12. İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No: 1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a) Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No: 1 Menemen/ İZMİR

b) Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.