1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Konya'da 12 Milyon Liralık Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi!
Konya'da 12 Milyon Liralık Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi!

Konya'da 12 Milyon Liralık Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi!

Konya Çevre ve Şehircilik İl Milli Emlak Müdürlüğü 3 ilçede arsa karşılığı inşaat ihalesi gerçekleştirecek. Yapılacak olan 3 adet okul inşaatı karşılığında 12 milyon liralık arsa verilecek.

A+A-

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü; Konya ili Altınekin, Karatay ve Ereğli ilçelerinin sekiz mahallesinde  11 milyon 945 bin TL bedel ile arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. 

konya-kat-karsiligi-insaat.jpgkonya-kat-karsiligi-insaat-ihalesi.jpg

(1) Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Konya ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina Horuzluhan Mah. Abdulbasri Sok.No:2 Selçuklu KONYA)
(2) Artırım Teklif Bedeli : İsteklilerin bu şartname uyarınca tekliflerinde okul inşaatları karşılığında alacakları Hazine taşınmaz(lar)ının tahmini
bedeli üzerine verecekleri bedel olarak tanımlanmış olup, ihaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye
katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır.
Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli
arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
(3) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından
yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunlu olup, tüm masraflar yükleniciye aittir.
(4) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500 (beş yüz) TL’dir.
(5) Okul inşaat(lar)ının yapılacağı taşınmaz(lar) ile karşılığında verilecek Hazine taşınmaz(lar)ının yerini ve çevresini gezmek, inceleme yapmak;
teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle
ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
(6) Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 4 derslik için 400 gün, 24 derslikli okul inşaatları için de 500
gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan
dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
(7) Yükleniciye iş (inşaat) bedeli ödenmeyecektir. İşin tamamlanmasından ve geçici kabulünün yapılmasından sonra Hazine taşınmaz(lar)ı
yükleniciye devir edilecektir. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından
talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3
yıl süreli devredilebilir arsa karşılığı banka teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile
toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.

(8)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesinin olması zorunludur.Ancak yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin
olmaması veya toplam inşaat bedelinin %50’sinden az olması halinde bu şartı sağlayan alt yüklenici çalıştırarak %50 oranını sağlamak
zorundadır.(Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.
(9) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
(10) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin;
1) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
2) Yasal yerleşim yerini gösterir belgesini (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
4) Geçici Teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini
gösterir belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesinde verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerininde gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
5) Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Asli ihale sırasında ibraz edilecektir.),
6) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya
vekâletnameyi,
7) İhale doküman bedeli olan 500,00 TL'nin yatırıldığına dair alındı belgesini,
8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.