1. HABERLER

 2. İHALE

 3. Karayolları'ndan Çeşme'de 1.2 Milyon TL'ye Satılık Arsa
Karayolları'ndan Çeşme'de 1.2 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Karayolları'ndan Çeşme'de 1.2 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Çeşme Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 633 metrekarelik arsayı 1 milyon 267 bin TL'ye satışa çıkardı. Arsanın açık artırma ihalesi 19 ekim tarihinde gerçekleşecek.

A+A-

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle, 19 / 10 / 2020 tarihinde karşılarında belirtilen gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde satışı yapılacaktır.
Taşınmaz malın bulunduğu;

karayollari-cesme-satilik-arsa.png

1-Açık Teklif  Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

 1. Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)

 2. Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi

 4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

 1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

 2. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2020 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 3. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

 1. Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

 2. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 3. İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

 2. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
3-  Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
4- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 250,00 TL (İkiyüzelli TL)’nin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
5- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
8- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.
9- İhale konusu işe ait ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır.
10- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
                İlan olunur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.