Karaburun’da 22.7 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Karaburun’da 22.7 Milyon TL'ye Satılık Arsa

İzmir’in Karaburun ilçesinde denize yakın sayılabilecek bir konumu olan 30 bin metrekarelik alana sahip arsa, 22.709.700 TL karşılığında satışa çıkarılıyor. İhale 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek

A+A-

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre; İzmir’in Karaburun ilçesinde denize yakın sayılabilecek bir konumu olan 30 bin metrekarelik alana sahip arsa, 22.709.700 TL karşılığında satışa çıkarılıyor. İhale 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

İLANIN DETAYLARI

Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve Kapalı Teklif Usulü İhale ile 1 peşin olmak üzere toplam 4 eşit taksitle 12.07.2024 Cuma Günü Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı bahçesinde satılacaktır.

•* Tercihli: Konut veya Turizm Tesisi, E: konut içindir, Turizm Tesisi tercihinde E tesis cinsine göre farklılık gösterebilir.

• Teklif zarfı en geç taşınmaza ait ihale saatinden 1 saat öncesinde olmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale, Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 Karaburun/İzmir, Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı Bahçesi adresinde 12.07.2024 Cuma günü Saat 14.30 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale sonrasında geçici teminat ihaleyi alan tarafından; ihale bedelinin % 6 sı tutarındaki kesin teminata yükseltilecektir.

İhaleye katılmak için gerekli belgeler:

Gerçek kişilerden

• İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

• Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

• Adli sicil kaydı,

• Başkası adına katılıyorsa 2024 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

• Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Tüzel kişilerden

• İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

• Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

• Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

• Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekaletname,

• Yılı noter onaylı imza sirküleri,

• Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,

• İflas konkordato olmadığına dair belge,

• Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

İhaleye katılamayacak olanlar:

İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile İhale komisyonu başkan ve üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı-kocaları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim Ortaklıklar hariç), gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbest olup Arsalara ait imar durumu Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden öğrenilebilir.

Kapalı Teklif Usulü Yapılacak ihalemiz için Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A)İÇ ZARF

Teklif Mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce ve kanunu vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B)DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

1) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

2) Gerçek kişiler için Türkiye’ de kanuni ikametgahı olduğun dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e- Devletten temin edilecek.)

3) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi.

4) Tüzel kişiliğin ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

5) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

6) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

7) Vekaleten ihaleye katılan kişilerin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü.

8) İstekli tarafından her sayfası

9) Şartname satın alındığına dair makbuzun aslı.

10) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

11) Belediyemize borcu olmadığına dair belge(ihale tarihinden sonra alınmış)

C)DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır.

Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır.

İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerini mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Her bir parsele ait şartname 250.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İletişim Numarası: 444 35 56

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.