İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 17 Arsa

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık 17 Arsa

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Buca, Bornova ve Çiğli ilçelerinde yer alan 17 konut imarlı arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 32 milyon 661 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 24 kasım perşembe günü yapılacak.

A+A-

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 3169 ada 52 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam–2 kat konut alanı olan (210,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 1.680.000,00-TL Geçici Teminatı: 168.000,00-TL

2-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Evka 3 Mahallesi, 22086 ada 9 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Hmax:6,80 m. 2 kat konut alanı olan (246,03 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.817.044,00-TL Geçici Teminatı: 281.704,40-TL (İŞGALLİ)

3-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 475 ada 21 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Bitişik nizam-4 kat konut alanı olan (102,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 1.550.400,00-TL Geçici Teminatı: 155.040,00-TL

4-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 7610 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Bitişik nizam-3 kat konut alanı olan (105,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 1.554.000,00-TL Geçici Teminatı: 155.400,00-TL

5-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 7610 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Bitişik nizam-3 kat konut alanı olan (108,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 1.598.400,00-TL Geçici Teminatı: 159.840,00-TL

6-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50005 ada 27 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat konut alanı olan (257,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 1.259.300,00-TL Geçici Teminatı: 125.930,00-TL

7-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50022 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat konut alanı olan (185,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel: 1.628.000,00-TL Geçici Teminatı: 162.800,00-TL (İŞGALLİ)

8-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50109 ada 15 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat konut alanı olan (250,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 1.500.000,00-TL Geçici Teminatı: 150.000,00-TL (50109 ADA 16 NOLU PARSELDEKİ YAPIDAN TAŞMA MEVCUTTUR.)

9-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 50109 ada 20 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat konut alanı olan (231,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 1.386.000,00-TL Geçici Teminatı: 138.600,00-TL (50109 ADA 19 NOLU PARSELDEKİ YAPIDAN TAŞMA MEVCUTTUR.)

10-) Belediyemize ait İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 50045 ada 28 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat konut alanı olan (351,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.457.000,00-TL Geçici Teminatı: 245.700,00-TL

11-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1168 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (331,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.482.500,00-TL Geçici Teminatı: 248.250,00-TL

12-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (364,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.184.000,00-TL Geçici Teminatı: 218.400,00-TL

13-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (363,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.178.000,00-TL Geçici Teminatı: 217.800,00-TL

14-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (358,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.148.000,00-TL Geçici Teminatı: 214.800,00-TL

15-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (349,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.094.000,00-TL Geçici Teminatı: 209.400,00-TL

16-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 6 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (352,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.112.000,00-TL Geçici Teminatı: 211.200,00-TL

17-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 1171 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat konut alanı olan (336,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 2.016.000,00-TL Geçici Teminatı: 201.600,00-TL

- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 24/11/2022 Perşembe günü Saat 14:00'de yapılacaktır.

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 23/11/2022 Çarşamba günü en geç saat 12:00'a kadar Taşınmazlar Şube Müdürlüğü' ne başvurmaları gerekmektedir.

İhaleye katılacak olanların Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00' de Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İHALEDE İSTENECEK BELGELER

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.

ı) İlgili bankadan alınmış vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.

- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 32 72 - 293 18 41

İLAN OLUNUR.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.