İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 22 Milyon TL'ye Satılık Arsa

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 22 Milyon TL'ye Satılık Arsa

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bornova Işıklar mahallesinde yer alan konut imarlı 1691 metrekarelik arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. İhalesi 22 kasımda gerçekleşecek olan arsanın muhammen bedeli 22 milyon 828 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bornova Işıklar mahallesinde yer alan konut imarlı 1691 metrekarelik arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. İhalesi 22 kasımda gerçekleşecek olan arsanın muhammen bedeli 22 milyon 828 bin TL olarak belirlendi. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

arsa-ihalesi.png

1-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ;

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

b) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

c) Bu işin ihalesine katılmak üzere herhangi bir taşınmaz için istekli kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

A)DIŞ ZARF

-Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,

-Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

-Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

-İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinde istenen ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi,

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge konulacaktır.

-Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.

-Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.

B)İÇ ZARF

-İç zarfa Şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.