Güzelbahçe Belediyesi'nden 30 Milyon Liralık Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Güzelbahçe Belediyesi'nden 30 Milyon Liralık Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Güzelbahçe Belediye başkanlığı, Mustafa Kemalpaşa Belediyesi'ndeki 2 dönümlük arsada 19 dairenin inşaatı için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. Belediyenin kat karşılığı oranı yüzde 57,10 olacak. İhalenin tahmini bedeli 30 milyon TL.

A+A-

Güzelbahçe Belediye başkanlığı, Mustafa Kemalpaşa Belediyesi'ndeki 2 dönümlük arsada 19 dairenin inşaatı için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. Belediyenin kat karşılığı oranı yüzde 57 olacak. 4 adet 3+1, 6 adet 2+1 dairenin yer aldığı blok belediyeye, 9 adet 2+1 dairenin yer aldığı blok yükleniciye ait olacak. Açık artırma ihalesi 50 bin TL üzerinden geçekleşecek. Yüzde 57'lik arsa payı haricinde belediyeye en çok para teklif eden firma ihaleyi kazanacak. İhalesi 2 ağustosta yapılacak

İzmir İli Güzelbahçe Belediye Başkanlığından:

1) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1860 Ada 4 Parselde Bulunan Taşınmazın (2.025,09 m²); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2) İhale; Yalı Mahallesi, İstikbal Caddesi No: 51 Güzelbahçe - İzmir Adresinde Bulunan, Atatürk Kültür Merkezi İçindeki Meclis Salonunda 02 Ağustos 2022 Tarihinde Saat 14:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

3) İhalenin Muhammen bedeli: 30.116.030,25 TL (otuz milyon yüz on altı bin otuz lira yirmi beş kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin en az % 3 ü oranında 903.480,91 TL (dokuz yüz üç bin dört yüz seksen lira doksan bir kuruş) geçici teminat vereceklerdir.

4) İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi

4.1. İstekliler, uygulama projeleri ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir.

4.2. İstekliler, yapı denetim ve fenni mesuliyet ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. 4.3. İstekliler, inşaat yapımı ile ilgili herhangi bir ruhsat harcı, yol bedeli vb. bedel ödemeyeceklerdir.

4.4. Kat karşılığı yapım işi, A ve B blok olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır.

A BLOK İDAREYE VERİLECEKTİR

A Blok İnşaat Alanı: 2.019,72 m² ( 10 daire = 4 adet 3+1 daire + 6 adet 2+1 daire)

B BLOK YÜKLENİCİYE VERİLECEKTİR.

B blok İnşaat Alanı: 1.517,87 m² ( 9 daire = 9 adet 2+1 daire ) İhalede istekliler,

İDAREYE VERİLECEK BÖLÜMLERE İLAVE OLARAK 50.000,00 TL den başlamak üzere açık arttırma sonucunda yapacakları ödeme teklifleri, ihalenin sonucunu ve üzerinde ihale kalan istekliyi belirleyecektir.

5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur. Gerçek Kişiler için;

a) Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,

d) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi e) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) Noter tasdikli imza beyannamesi

g) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

h) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge ı) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.) k) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h – ı bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”

l) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya

e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

m) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m² veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi gerekmektedir.

Tüzel Kişiler için;

a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri

d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi

e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.) i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”

j) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi k) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m² veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi gerekmektedir.

6) İhaleye Teklif Verecek Olan İstekliler, İhale Zarflarını 02 Ağustos 2022 Tarih Saat 13:30’a kadar, Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Caddesi No: 46 Güzelbahçe / İzmir Adresinde Bulunan, Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Vereceklerdir.

7) İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde, belge asıllarını göstermek kaydıyla, idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı gibidir işlemi yapılır.)

8) İhale doküman bedeli 1.000,00 TL (bin lira) dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelerek, ihale dokümanını CD formatında tutanakla teslim alacaklardır.

9) İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir.

10) İstekliler, CD ile birlikte aldıkları dizi pusulasına göre, ihale dokümanını kontrol edeceklerdir. CD içinde bir sorun olması durumunda derhal idareye bilgi verecek ve idare gereken düzeltmeyi yapacaktır

11) İstekliler, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır

12) Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.