Gümüşhane'ye 8.6 Milyon TL'ye AVM Yapılacak!

Gümüşhane'ye 8.6 Milyon TL'ye AVM Yapılacak!

Gümüşhane Belediye Başkanlığı, Gümüşhane'ye AVM yaptırılmasını ve 30 yıl süre ile işletmesini ihale edecektir. İhale bedeli 8 milyon 640 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Gümüşhane Belediye Başkanlığı, Gümüşhane'ye AVM yaptırılmasını ve 30 yıl süre ile işletmesini 8 milyon 640 bin TL'ye ihale ediyor.

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Gümüşhane Belediyesi adına kayıtlı; aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen parseli kapsayan alan üzerindeki Gümüşhane Belediyesince uygun bulunan Alış Veriş Merkezi (AVM) Projesine uygun mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanıp idareye onaylattırılarak; işletme hakkının yükleniciye bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan ticari alan ve otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Gümüşhane Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ihaleye ile 30 yıllığına kiraya verilecektir.

 

 

1 - İhale 17.02.2017 tarihinde Cuma günü saat: 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:

İhaleye katılabilmek için;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; Gümüşhane Belediyesi adına alınmış 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin ),

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek Kişiler İçin),

e) Noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

g) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde; İhale de isteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir)

i) Tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

k) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

l) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 70.000 m² den az olamamak üzere AVM merkezi, otel turizm merkezi, organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, inşaat etmiş, geliştirmesi ve/veya yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fes olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) İsteklinin ortak girişim olası durumunda ortaklardan birisinin(tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) iş deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

m) Bu iş için (10.000.000,00 TL.) (Onmilyontürklirası) tutarında kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşlunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. İsteklinin Ortak Girişim olası durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir.

n) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge aslı ( Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

o) Şartname Bedeli 300,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 17.02.2017 günü saat 14:00’ye kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden idare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

3 - Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

 

4 - Son müracaat tarihi 17.02.2017 Cuma günü saat 14:00'ye kadar olup Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CİNSİ: Alış Veriş Merkezi (AVM)

MUHAMMEN BEDELİ: 8.640.000,00 - TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 259.200,00 - TL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.