Denizli'de 8,5 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Denizli'de 8,5 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesinde bulunan 8 bin 561 metrekare büyüklüğündeki arsayı 8 milyon 561 bin 940 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı

A+A-

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'ndeki, mülkiyeti Belediyeye ait toplam 8 bin 561,94 metrekare taşınmaz ihale ile satılacak.

İhale, kapalı teklif usulü artırma suretiyle 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.15’te yapılacak.

İlan metni:
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Denizli İli Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 8.561,94 m² den ibaret 458 ada 2 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.

İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

İhale, 30.05.2019 Perşembe günü saat 14.15’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Muhammen bedel, 8.561.940,00-TL olup, geçici teminat tutarı 256.858,20 -TL dir.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.

İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Gerçek Kişiler;

Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

Tüzel Kişiler;

Tebligat için adres beyanı

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri.

Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

Ortak girişimler;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.