1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Bayraklı'da Denize Sıfır Arsa 34 Milyon TL'ye Satışa Çıktı
Bayraklı'da Denize Sıfır Arsa 34 Milyon TL'ye Satışa Çıktı

Bayraklı'da Denize Sıfır Arsa 34 Milyon TL'ye Satışa Çıktı

Bayraklı Salhane'de yeni kent merkezi sınırları içerisinde yer alan gökdelen imarlı 5.833 metrekarelik arsanın 2.852 metrekarelik hissesi icradan satışa çıktı. İhalesi 26 temmuzda gerçekleşecek arsanın satış fiyatı 34 milyon 230 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Bayraklı Salhane'de yeni kent merkezi sınırları içerisinde yer alan gökdelen imarlı 5.833 metrekarelik arsanın 2.852 metrekarelik hissesi icradan satışa çıktı. İhalesi 26 temmuzda gerçekleşecek arsanın satış fiyatı 34 milyon 230 bin TL olarak belirlendi.

T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
2020/2221 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 40049 Ada, 2 Parsel, SALHANE Mahalle/Köy, de kayıtlı 7 depo, 1 yazıhane, 1 garaj, 1 kahvehane, 1 bekçi odası, 1 dam ve ev nitelikli taşınmazın borçluya ait 285255/583349 hissesi satılacaktır. Taşınmaz; Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No.37, Bayraklı/İZMİR adresinde yer almaktadır. Yeni kent merkezi olarak planlanan bölge son yıllarda büyük gelişme kaydetmiştir. Bölgede çok sayıda iş merkezi, rezidans ve yüksek katlı gökdelenler inşaa edilmiş olup bu yönde gelişimini sürdürmektedir. Bölge sosyal ve ticari yönden gelişmiştir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay ve çeşitlidir. Kuzeydoğu cephesinden MMO Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezinin karşısında yer alan taşınmaz yaklaşık olarak; İzmir Adliyesine 850 m, Bayraklı İlçe merkezi sevgi yolu ve Belediyesine 1.3 km, il merkezi Konak’a 7 km mesafedir. Taşınmazın tamamı 5.833,49 m² yüzölçümlü “7 depo, 1 yazıhane, 1 garaj, 1 kahvehane, 1 bekçi odası, 1 dam ve ev” niteliklidir. (285255/583349 hissesi 2.852,55 m²'dir.) Parselin zemin alana düzdür. Dikdörtgene yakın geometrik şekle sahiptir. Etrafı çevrili değildir. Üzerinde herhangi bir faaliyet yoktur. Parsel üzerinde, parselin doğu-Anadolu Caddesi cephesinde yıkılmış, harabe inşai değeri bulunmayan bir yapı bulunmaktadır. Parsel üzerinde, tapu kayıtlarında yer alan yapıların çok önceden yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. Parsel içerisinde ve sınır bölgelerinde, bağımsız, az sayıda okaliptüs, palmiye, yabani ağaçlar ve otsu bitkiler mevcut olup taşınmazın arsa vasfında olması nedeniyle bu bitkiler değerlemede dikkate alınmamıştır. Parselin yaklaşık 80 m Anadolu Caddesine cephesi bulunmaktadır. Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce dosyaya gönderilen 23.07.2020-E.11233977-622.03-3620 sayılı yazıda; taşınmazın Anadolu Caddesi No.37 adres kaydının olduğu ancak numarataj krokisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Bayraklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce dosyaya gönderilen 22.07.2020-E.77899301-622.03-2232 sayılı yazılarında da; parselin üzerinde bulunan taşınmazın inşaat bitim tarihinin 1947 olduğu, 2020 yılı Emlak Vergisi Bildiriminde de Arsa m² birim değerinin 6.280,89 TL, Bina (mevcutta olmayan) ve arsa için hesaplanan değerin 24.118.979,09 TL olduğu belirtilmektedir.
Yüzölçümü 2.852,55 m²
İmar Durumu Bayraklı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 23.07.2020 tarihli yazılarında; 40049 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın arşiv dosyasına rastlanılmadığı, taşınmaza düzenlenmiş herhangi bir yapı ruhsatı ve projeleri bulunmadığı, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına göre, “TAKS: 0,35 kaks: 3 yapılaşma oranlı Turizm-Ticaret Alanı”na isabet ettiği belirtilmiştir.
Kıymeti 34.230.600,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :

  1. Şerh ( 6785 sayılı imar kanununun 11. Maddesi mucibince inşaat şerhi 15/07/1969 tarih 1617 yevmiye (1132 ada 4 parsel ile ilgili ) )

  2. Beyan ( 18 parseldeki inşaat bu parsele 6m² tecavüz etmiştir. 06/10/1965 tarih 2641 yev.(1132 ada 4 parsel ile ilgili ) )

  3. Beyan ( Bina beyan krokisinde gösterilen B1 no lu bina Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur .. Tic A.Ş. Ye aittir.

  4. Beyan (Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/08/2021 tarih 4013/11765 sayılı yazısı ve İzmir 1. İdare Mahkemesinin 11/12/2020 tarih 2018/1003 esas - 2020/1635 karar sayılı yazısı gereği 1727 no lu imar planı iptal edilmiştir )

  5. Beyan ( 4806 sicil numaralı Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur .. Tic A.Ş. Tarafından birleşme yolu ile devir alınmıştır. )

1. Satış Günü 26/07/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü 26/08/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- 
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYEDE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Satılacak gayrimenkûl ipotekten kaynaklı olması halinde 6183 sayılı Kanunun 21. Maddesi hükmünce ipotekten artan miktar olması durumunda Esas İcra Dairesi tarafından ödenecektir. )
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2221 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/05/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.