1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 47 Milyon TL'ye Satılık Arsa!
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 47 Milyon TL'ye Satılık Arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 47 Milyon TL'ye Satılık Arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait Karesi ilçesinde yer alan 26 bin 724 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 47 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karesi ilçesinde yer alan 26 bin 724 metrekarelik arsayı 47 milyon 500 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 10 Nisan 2020 günü gerçekleşecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

İLÇESİ: Karesi    
MAHALLESİ: PAŞAALANI
PAFTA: l19C09D4B    
ADA: 9359    
PARSEL: 1
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 26.724,55
VASFI: Arsa
ADRESİ: Paşaalanı Mah. 1. Sema Sok. No:3
İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI: E:2.00 Yençok: Mania her cepheden 5 metre yaklaşma mesafeli TİCK (Ticaret+Konut)
MUHAMMEN BEDELİ (TL): 47.500.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL): 1.425.000,00 TL
İHALE TARİH VE SAATİ: 10.04.2020 15:00

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait yukarıda, tapu, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihaleleri yapılacaktır.

 

balikesir-satilik-arsa-ihalesi.jpg

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.
k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL ( İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 10.04.2020 Cuma günü saat: 14:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9359 ada 1 parselin satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin % 60’ı peşin kalanı 10 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli ödenmesi halinde, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecek ve vade farkı uygulanmayacaktır. Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.