Ankara'da 151 Milyon TL'ye Satılık 8 Arsa

Ankara'da 151 Milyon TL'ye Satılık 8 Arsa

Ankara’nın Çankaya ilçesinde; toplam değeri 151.100.000 TL olan 8 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor. Taşınmazların satış ihalesi 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek

A+A-

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde; toplam değeri 151.100.000 TL olan 8 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor. Taşınmazların satış ihalesi 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

İLANIN DETAYLARI

ekran-goruntusu-2024-07-10-103327.png

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

2- İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat Kızılay/ANKARA adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1-A2

Blok 6. kat Kızılay/ANKARA adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 1.000.-TL (binlira) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/

Noterden/e-Devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtta bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Aslı, e-Devlet belgesi, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararının noter onaylı sureti ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ve imza sirküleri;

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4- Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına

(Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklif üzerinden ve oturumda hazır bulunan isteklilerden, pey artırımı şeklinde sözlü ve en son yeniden yazılı teklif alınmak suretiyle tek istekli kalıncaya kadar devam edilerek sonuçlandırılacaktır.

7- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8- İhaleye katılacak isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

9- Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241

Faks : 0 312 458 90 76

Web : www.cankaya.bel.tr

10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.