Adana’da 70 Milyon TL’lik Arsa Satışa Çıkarılıyor

Adana’da 70 Milyon TL’lik Arsa Satışa Çıkarılıyor

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait arsa 70.010.000 TL bedelle satışa çıkarılıyor. Taşınmazın satış ihalesi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek

A+A-

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre; Adana’nın Yüreğir ilçesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait arsa 70.010.000 TL bedelle satışa çıkarılıyor. Taşınmazın satış ihalesi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek

İLANIN DETAYLARI

ekran-goruntusu-2024-07-01-102505.png

1-Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda belirtilen listede bulunan 1 adet taşınmaz ilanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)

3-Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.

4-Geçici teminat muhammen bedelin %10’u dur.

5-İsteklilerden istenen belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişilerden :

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgâh Belgesi)

e) Gerçek kişiler için Adli Sicil Belgesi

f) Gerçek kişiler için Noter tasdikli İmza Sirküsü

g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

h) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

i) Yüreğir Belediyesine borcu olmadığına dair belge

j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

k) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

l) Şartname alındı makbuzu.

6-Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile iletişim telefonu, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

7-18/07/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’a kadar Yüreğir Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak teklifler dikkate alınmayacaktır

8-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İta Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

11-Satışı yapılan taşınmazın; tapu tescili ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra tapu ferağ işlemi yapılacaktır.

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat gelir olarak kaydedilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.